HNB se probudio iz zimskog sna: Godinama nakon "slučaja franak" propisali informacije koje banke moraju dati klijentima

HNB se probudio iz zimskog sna: Godinama nakon "slučaja franak" propisali informacije koje banke moraju dati klijentima

Foto: Hina

HRVATSKA narodna banka, nakon što je "prespavala" kredite u švicarskim francima, kojima su banke tisuće građana gurnule u špekulaciju na valutnom tržištu, umjesto da im daju potrebne informacije o rizicima, donijela je "Odluku o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge".

Prema toj odluci, banke su svojim klijentima, prije ugovaranja pojedine bankovne usluge, nužne dati cijeli niz informacija, kojima bi potrošači trebali biti detaljno upoznati s time "što potpisuju".

Banke, na primjer, moraju dati informacije o načinu otplate kredita. Ako postoji mogućnost izbora načina otplate, pojašnjenje razlike između anuitetske otplate i otplate u ratama, na način da se prikaže iznos prvog anuiteta i prve i posljednje rate te ukupan iznos pretpostavljenih kamata tijekom razdoblja otplate za anuitetsku otplatu i otplatu na rate.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trebaju pojasniti i način obračuna kamata koji se primjenjuje na konkretan kredit. Ako postoji mogućnost izbora načina obračuna kamata, pojašnjenje razlike između primjene relativnoga i konfornoga kamatnjaka (brojčano iskazati razliku na konkretnom primjeru).

Klijentima se moraju objasniti i parametri o čijem kretanju ovisi promjena redovne i zatezne kamatne stope; pojašnjenje te ovisnosti; intervali praćenja prije donošenja odluke o promjeni i brojčani prikaz simulacije utjecaja povećanja redovne kamatne stope za dva postotna boda u odnosu na kamatnu stopu koja bi vrijedila u trenutku sklapanja ugovora na mjesečni iznos anuiteta (rate) za konkretan iznos kredita.

Također, banke trebaju jasno predočiti posljedice neizvršavanja obveza iz ugovora, raskida odnosno otkaza ugovora o kreditu te predviđeni redoslijed aktiviranja instrumenata osiguranja, uz informaciju o pravu kreditne institucije da izabere redoslijed aktiviranja instrumenata osiguranja ovisno o vlastitoj procjeni.
 

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara