HZMO poziva građane na podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2014. godini

Foto: Wikimedia

HRVATSKI zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) podsjeća korisnike dječjeg doplatka da do kraja veljače trebaju obnoviti zahtjeve kako bi mogli bez prekida nastaviti primati doplatak i u 2014. godini.

Novina je da korisnici doplatka koji će podnijeti zahtjev za nastavno ostvarivanje prava na doplatak od 1. ožujka 2014. ne trebaju dostavljati uvjerenja Porezne uprave o ostvarenim oporezivim dohocima, rješenja/uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) o ostvarenoj novčanoj naknadi zbog nezaposlenosti, odnosno uvjerenja o naknadama koje je isplatio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu.

Uvjeti za ostvarivanje prava

Opći uvjeti za ostvarivanje prava su da podnositelj zahtjeva do dana podnošenja zahtjeva ima tri godine neprekidnog prebivališta u Hrvatskoj, da živi u zajedničkom kućanstvu s djecom i uzdržava ih, te da ukupno ostvareni prihodi kućanstva u 2013. godini ne prelazi dohodovni cenzus od 1.663 kuna mjesečno po članu.

Dohodovni cenzus određuje se na osnovi svih prihoda kućanstva ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini i to: sve vrste oporezivih dohodaka, mirovine, novčane naknade zbog privremene spriječenosti za rad/bolovanje, zbog nezaposlenosti, zbog njege i skrbi o djetetu i naknada zbog profesionalne rehabilitacije.

HZMO napominje da se prestankom radnog odnosa, do novog zaposlenja u tekućoj godini, plaća ostvarena u prethodnoj godini ne uračunava u ukupni dohodak kućanstva.

Ako podnositelj zahtjeva, odnosno članovi njegova kućanstva, u vrijeme podnošenja zahtjeva više nisu u radnom odnosu, u dohodovni cenzus se ne uračunava plaća iz 2013. godine onog člana kućanstva kojem je radni odnos prestao. Ako se umjesto plaće ostvaruje novčana naknada HZZ-a, u ukupni dohodak će se uračunati prosječna mjesečna svota novčane naknade.


Zahtjevi za ostvarivanje prava na doplatak zaprimaju se i rješavaju tijekom cijele godine. Svima koji zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na doplatak za djecu podnesu nakon propisanog roka, kao i onima koji podnose nove zahtjeve, pravo pripada od dana podnošenja zahtjeva.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjevi se podnose područnoj službi, uredu ili ispostavi HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja.

Korisnicima kod kojih od 1. ožujka 2014. u odnosu na prethodnu godinu nije utvrđena promjena u visini doplatka za djecu, doplatak će se nastaviti isplaćivati bez donošenja novog rješenja za tekuću godinu.

U tom slučaju, za dokazivanje statusa korisnika doplatka radi ostvarivanja drugih prava korisnik može zatražiti potvrdu.

Rješenja će dobiti korisnici kojima se visina doplatka smanjuje ili povećava, odnosno koji će u 2014. godini izgubiti pravo na doplatak za djecu.

Informacije o podnošenju zahtjeva za dječjim doplatkom mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na Info telefonima HZMO-a 0800 45 95 i 01/ 45 95 011, kao i na web stranici Zavoda - www.mirovinsko.hr.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara