Končar prošle godine imao 2,9 milijardi kuna prihoda, izvezli za 1,3 milijarde

Končar prošle godine imao 2,9 milijardi kuna prihoda, izvezli za 1,3 milijarde

Foto: Končar

DRUŠTVA Grupe Končar ostvarila su 2014. godine konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 2.649,2 milijuna kuna, što je 5,6 posto više u odnosu na 2013. godinu. Ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga su na razini planiranih za 2014. godinu.

Ukupni prihodi  2014. godine iznose 2.945,1 milijun kuna. Ukupni rashodi u istom razdoblju su 2.768,6 milijuna kuna.

Dobit prije poreza iznosi 176,5 milijuna kuna, što je na razini ostvarenja iz 2013. godine i 13,5 posto više od plana za 2014. godinu. Dobit nakon oporezivanja iznosi 159 milijuna kuna pri čemu nekontrolirajućem interesu (manjinski interes) pripada 30,3 milijuna kuna, a vlasnicima dionica Matice Grupe 128,7 milijuna kuna.

Na domaćem tržištu prihod od prodaje iznosi 1.357 milijuna kuna (51 posto ukupno ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda i usluga), što je 7,2 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na inozemnom tržištu prihod od 1,3 milijarde kuna

Na inozemnom tržištu prihodi od prodaje roba i usluga iznose 1.292,2 milijuna kuna (49 posto ukupno ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda i usluga) ili 3,9 posto više od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Najveći izvoz ostvaren je u: Bosnu i Hercegovinu (84,8 milijuna kuna), Njemačku (81,7 milijuna kuna), Ujedinjene Arapske Emirate (81 milijun kuna), Švedsku (78,1 milijun kuna), Finsku (73,4 milijuna kuna), Austriju (57,5 milijuna kuna) te Nizozemsku (50,9 milijuna kuna).

U 2014. godini društva Grupe Končar ugovorila su novih poslova u iznosu od 4.072,9 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa ugovorenih poslova 1.631,3 milijuna kuna se odnosi na ugovor Končar– Električnih vozila s HŽ Putničkim prijevozom za isporuku vlakova.

Za realizaciju u 2014. godini ugovoreno je 1.394,3 milijuna novih poslova, dok je za realizaciju u 2015. i narednim godinama ugovoreno novih poslova u iznosu od 2.678,6 milijuna kuna. Stanje ugovorenih poslova (otvorene obveze) na kraju prosinca 2014. godine iznosi 3.717,2 milijuna kuna, što je 62 posto više od stanja ugovorenih poslova na početku godine.

Dobra likvidnost kompanije: Kratkotrajna imovina 2,3 puta veća od kratkoročnih obveza

Stanje ukupnih konsolidiranih sredstava i izvora sredstava na dan 31. prosinca 2014. godine iznosi 3.910,2 milijuna kuna, što je u odnosu na stanje 31. prosinca 2013. godine povećanje za 443,1 milijun kuna ili 12,8 posto. U strukturi izvora sredstava, upisani kapital, rezerve, zadržana dobit, dobit tekuće godine i kapital koji pripada nekontrolirajućem interesu iznosi 2.542,3 milijuna kuna, što je 123,6 milijuna kuna više u odnosu na stanje 2013. godine i čini 65 posto ukupnih izvora.

Dugoročni izvori sredstava (kapital, dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze) veći su za 699,8 milijuna kuna od dugotrajne imovine i prosječnog stanja zaliha, što ukazuje na dobru ročnu strukturu izvora sredstava. Kratkotrajna imovina u odnosu na kratkoročne obveze veća je 2,3 puta, što ukazuje na dobru likvidnost sustava. Struktura konsolidirane bilance ukazuje na dobru financijsku stabilnost Grupe Končar.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara