Njima nije kriza: Zagrebačka banka prošle godine zaradila 1,1 milijardu kuna

Njima nije kriza: Zagrebačka banka prošle godine zaradila 1,1 milijardu kuna

Foto: Arhiva; Tablica: Zaba

PREMA nerevidiranim financijskim izvještajima, Grupa Zagrebačke banke je u 2014. godini ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.140 milijuna kuna, što je za 369 milijuna kuna više u odnosu na 2013. godinu, prvenstveno kao rezultat nižih troškova vrijednosnih usklađenja, stabilnih prihoda i nižih troškova poslovanja.

Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznosi 2.563 milijuna kuna što je neznatno više (+1,3%) u odnosu na 2013. godinu.

Poslovni prihodi Grupe ostvareni u 2014. godini iznose 5.116 milijuna kuna te su u odnosu na 2013. godinu neznatno veći, za 5 milijuna kuna (+0,1%), uglavnom kao rezultat viših neto prihoda od kamata i provizija i naknada te nižih prihoda od trgovanja.
Imovina Grupe iznosi 120.115 milijuna kuna i smanjena je za 3.609 milijuna kuna ili 2,9% u odnosu na kraj prethodne godine.Neto likvidna imovina (gotovina i depoziti kod HNB-a, depoziti kod bankarskih institucija, krediti financijskim institucijama i likvidni vrijednosni papiri) iznosi 35.016 milijuna kuna i smanjena je za 1.958 milijuna kuna (-5,3%) u odnosu na kraj prethodne godine.

Neto krediti komitentima iznose 81.087 milijuna kuna i neznatno su povećani, za 22 milijuna kuna u odnosu na kraj prethodne godine, kao rezultat porasta neto kredita u UniCredit Bank d.d., Mostar i u Prvoj stambenoj štedionici d.d., dok je stanje neto kredita u Zagrebačkoj banci d.d. smanjeno pod utjecajem smanjene potražnje za kreditima stanovništva, amortizacije postojećeg portfelja te refinanciranja države i javnog sektora na tržištu kapitala.

Depoziti komitenata iznose 75.972 milijuna kuna i u odnosu na kraj 2013. godine povećani su za 956 milijuna kuna (+1,3%), ponajviše kao rezultat povećanja depozita stanovništva.

Depoziti banaka i uzeti zajmovi iznose 22.924 milijuna kuna i u odnosu na kraj prethodne godine smanjeni su za 4.859 milijuna kuna (-17,5%) uslijed smanjene potrebe za financiranjem, posebice iz inozemnih izvora, uslijed smanjenog volumena kredita i stabilnog volumena depozita.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara