Varga ponovo u akciji: Zaustavio imenovanje Cvrtile nakon što je dobila posao u Kutini?

Varga ponovo u akciji: Zaustavio imenovanje Cvrtile nakon što je dobila posao u Kutini?

Foto: FAH

NAKON što se Mirela Holy zainteresirala za slučaj u kojemu je Adrijana Cvrtila, bivša direktorica kutinske Eko Moslavine, prvo prošla sve faze provjere i regularni natječaj za posao sanitarne inspektorice, kako bi potom, nakon što je raspoređena na radno mjesto u Kutini, Siniša Varga odluku o imenovanju Cvrtile stavio na led, u javnost je dospjela i korespondencija Holy i Varge, javlja kutinanews.

Mirela Holy je predsjedniku Sabora Josipu Leki uputila zastupničko pitanje, u kojemu je zatražila objašnjenje postupanja Ministarstva zdravlja vezano uz bivšu direktoricu kutinske javne tvrtke Eko Moslavina, Adrijanu Cvrtilu.

Kako je vidljivo iz dokumentacije, Varga je potez kojim je Cvrtila raspoređena na radno mjesto stavio u mirovanje, prvo pravdajući odluku povratkom djelatnice s porodiljnog, a kasnije pozivajući se na članak i stavak pravilnika koji tada još nije bio donešen i stavljen u funkciju.

U nastavku donosimo prepisku koju je na svojim stranicama objavio portal kutinanews.

Upit Mirele Holy

08-04-2015
HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/15-18/128 URBROJ: 65-15-02
Zagreb, 3. travnja 2015.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu upućujem zastupničko pitanje dr. se. Mirele Holy, zastupnice u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje dostavljeno.

PREDSJEDNIK
Josip Leko
MIRELA HOLY, zastupnica u Hrvatskom saboru
Zagreb, 03. travnja 2015.

Z 6 5 A G – R REPUBLIKA E H B R , V A Trg T S HRVATSKA

K Sv. I Marka S A B O R 6

Primljeno- 0 3 “04” 2015 Klasifikacijska oaiaka . Org jed.

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Leko,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

molim Vas da temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske gospodinu Zoranu Milanoviću, a koje se nalazi u privitku ovoga dopisa.

S poštovanjem,

dr. se. Mirela Holy

Prilog: kao u tekstu

MIRELA HOLY, zastupnica u Hrvatskom saboru

Zagreb, 03. travnja 2015.

PREDSJEDNIK VLADE RH GOSPODIN ZORAN MILANOVIĆ

PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE

Poštovani predsjedniče Vlade,

Tekst se nastavlja ispod oglasa
obratila mi se gospođa Adrijana Cvrtila iz Kutine koja je ogorčena neshvatljivim postupanjem Ministarstva zdravlja u vezi njenog prijema na mjesto sanitarne inspektorice. Naime, dana 17. veljače 2015. godine na web stranicama Ministarstva zdravlja objavljen je Oglas za prijem službenika na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije Područna jedinica-Odjel za središnju Hrvatsku Ispostava Kutina. Oglas za prijem se, između ostaloga, odnosio na mjesto državni sanitarni inspektor u Zagrebu, zatim viši sanitarni inspektor za ispostave Kutina, Zaprešić, Split i Viroviticu. Pisano testiranje i intervju kandidata održani su 16. i 17. ožujka 2015. godine u Ministarstvu zdravlja.

Mjesto višeg sanitarnog inspektora u ispostavi Kutina dobila je gospođa Adrijana Cvrtila jer je ostvarila najbolje rezultate na pisanom testu i intervjuu i to joj je isti dan 17. ožujka, telefonski javio radnik Ministarstva kao i ostalim kandidatima. Dana 23. ožujka zaprimila je Rješenje kao i ostali kandidati te je isti dan zaprimila i Rješenje o rasporedu na radno mjesto s početkom rada 1. travnja 2015. godine do povratka K.P. te obavila liječnički pregled. Svi drugi kandidati koji su poput nje, ocijenjeni najboljima u svojim ispostavama, također su testirani 17. ožujka 2015. godine te su isti dan obaviješteni i zaprimili Rješenje i sada rade.

Dana 30. ožujka gospođu Cvrtilu je nazvala djelatnica kadrovske službe Ministarstva zdravlja i rekla da se djelatnica K.P. koju je gospođa Cvrtila trebala mijenjati vraća s porodiljskog. Informacija nije bila točna jer je ta osoba rodila u veljači 2015. godine te se nije imala namjeru vratiti s porodiljskog dopusta. Sljedeći dan, 31. ožujka, gospođu Cvrtilu je nazvao djelatnik kadrovske službe i rekao da se djelomično obustavlja odluka za njen prijem u službu, ali ovaj put ne zbog ranijeg povratka sa porodiljskog dopusta nego sada iz razloga po čl. 50b stavak 2. Zakona o državnim službenicima u kojem piše, citiram: “Postupak javnog natječaja, odnosno internog oglasa obustavit će se odlukom ako se popunjavanje radnog mjesta ne može provesti zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja, odnosno internog oglasa.”

Bitno “promijenjene okolnosti” su izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva zdravlja, s naglaskom da 31. ožujka gore navedeni Pravilnik nije još bio objavljen u narodnim novinama, dakle nije stupio na snagu pa se stoga nije ni mogao primjenjivati na gospođu Cvrtilu. Ono što je ključno jest da su sve ostale osobe koje su testirane i dobile Rješenje o rasporedu na radna mjesta viši sanitarni inspektor u ispostavama Zaprešić, Virovitica, Split i Zagreb počele raditi i na njih se

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva zdravlja koji još nije stupio na snagu nije primijenio, ali se na Adrijanu Cvrtilu primijenio iako još uvijek nije na snazi.

Slijedom prethodno rečenog molim Vas da mi odgovorite na sljedeća pitanja:

Je li Vlada RH upoznata s ovim predmetom i kako planira reagirati na ovo očigledno kršenje zakona?

Kako je moguće da je gospođa Cvrtila pisanim Rješenjem obaviještena o prijemu u radni odnos 23. ožujka koji se potom poništava, navodno zbog odredbi Pravilnika koji još nije stupio na snagu jer je Uredba objavljena u Narodnim novinama br. 36 dana 30. ožujka 2015. godine i stupa na snagu osam dana nakon objave u NN, a Pravilnik ministar može donijeti tek unutar 30 dana nakon stupanja na snagu Uredbe?

Zbog čega se na gospođi Adrijani Cvrtili primjenjuje retroaktivnost podzakonskog propisa koji još nije stupio na snagu, a na drugim primljenim osobama ne? Koji su stvarni razlozi za ovakvo nedopustivo postupanje Ministarstva zdravlja, obmanjivanje i očigledno laganje? Tko je odgovoran, imenom i prezimenom, za ovo neshvatljivo postupanje? Je li ovakav tretman gospođe Cvrtila rezultat toga što je kao direktorica Eko Moslavine d.o.o. ukazala na nezakonitost natječaja i potpisivanja ugovora sa tvrtkom Ecogarden d.o.o.?

S poštovanjem,

dr. se. Mirela Holy

Odgovor Ministarstva zdravlja

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Glavno tajništvo Ministarstva Sektor za pravne poslove Klasa: 021-03/15-01/19 Urbroj: 534-02-1-1/2-15-04 Zagreb, 4. svibnja 2015.

Vlada Republike Hrvatske

Trg svetog Marka 2 10 000 Zagreb

PREDMET: Zastupničko pitanje dr. se. Mirele Holy

– prijedlog odgovora, dostavljaše

Veza Vaš dopis, Klasa: 021-12/15-01/119, Urbroj: 50301-01/10-15-2, od 10. travnja 2015. godine

Poštovani,

na zastupničko pitanje dr. se. Mirele Holy, u vezi s djelomičnim poništenjem oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, Ministarstvo zdravlja dostavlja odgovor kako slijedi:

Zbog potrebe popunjavanja radnih mjesta odsutnih državnih službenika raspisan je Oglas KLASA: 112-03/15-01/02, URBROJ: 534-02-2-1/1-15-4 od 30. siječnja 2015. godine (u daljnjem tekstu – Oglas), za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme za radna mjesta državnog sanitarnog inspektora, višeg državnog sanitarnog inspektora, stručnog suradnika i četiri viša sanitarna inspektora, između ostalog i višeg sanitarnog inspektora u Ispostavi Kutina, Područna jedinica-Odjel za središnju Hrvatsku, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo, Ministarstvo zdravija. U međuvremenu se pristupilo djelomičnom preustroju Ministarstva zdravlja.

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja objavljena je dana 30. ožujka 2015. u „Narodnim novinama” broj 36/2015. Nakon toga u svezi sa unutarnjim potrebama boljeg funkcioniranja Ministarstva pripremljena je Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva zdravlja (u daljnjem tekstu – Pravilnika). Tim izmjenama i dopunama Pravilnika, a zbog racionalizacije i smanjenja troškova putovanja na posao i s posla (iz Novske u Kutinu) stvorili su se i uvjeti za novi raspored u Ispostavu Novska državne službenice koja je bila raspoređena u Ispostavi Kutina, a imala prebivalište u Novskoj i koju je A. C. trebala zamijeniti do povratka s rodiljnog dopusta.

S obzirom da je nakon provedenog postupka po Oglasu, te odabira kandidata i dostavljanja rješenja o prijamu i rasporedu izabranim kandidatima došlo do naprijed navedenih promijenjenih okolnosti, pristupilo se djelomičnom poništenju naprijed citiranog Oglasa u dijelu koji se odnosi na radno mjesto višeg sanitarnog inspektora u Ispostavi Kutina na koje je trebala biti primljena A.C., kao i oglašavanju ništavim rješenja o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme i rasporedu na radno mjesto imenovane.

Ministarstvo zdravlja

Ksaver 200a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

T + 385 146 07 555 F + 385 146 77 076 ^^r /a zora.lje Zajedno

Varga: Državno tijelo postupilo racionalno

www zdravlje hr

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme KLASA: 112-03/15-01/02, URBROJ: 534-02-2-1/1-15-16 od 30. ožujka 2015. godine za radno mjesto višeg sanitarnog inspektora u Ispostavi Kutina, Područna jedinica-Odjel za središnju Hrvatsku, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo objavljena je na mrežnoj stranici Ministarstva zdravlja i Ministarstva uprave.

Sukladno navedenom, ovdje se ne radi o retroaktivnoj primjeni propisa nego o racionalnom postupanju državnog tijela koje je predvidjelo mogućnost drugačije sistematizacije radnih mjesta, a samim tim postupilo po zahtjevu više sanitarne inspektorice (koja je trenutno na rodiljnom dopustu) a koja je prije odlaska na rodiljni dopust putovala na radno mjesto iz Novske (gdje ima prebivalište) u Kutinu (mjesto rada). Vezano za okolnosti sa ranijim poslodavcem A.C., Eko Moslavina d.o.o., ovo Ministarstvo nije imalo nikakvih saznanja.

S poštovanjem,

MINISTAR

Siniša Varga, dr. med. dent.

Dostaviti:

1, Naslovu, 2. Pismohrani, ovdje

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara