DIP: Privremeni neslužbeni rezultati - II. izborna jedinica

Privremeni neslužbeni rezultati u II. izbornoj jedinici:

Izborna jedinica: II. IZBORNA JEDINICA

Vrijeme: 23.11.2003. u 21:20 sati

Zatvoreno biračkih mjesta: 120 od 938 12,79 %

Glasovalo : 21400 od 32363 66,12 %

Ukupno listića: 21398

Važećih listića: 20808 97,24 %

Nevažećih listića: 590 2,76 %

Broj osvojenih glasova

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 6732 32,35 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP /

LIBRA-STRANKA LIBERALNIH DEMOKRATA - LIBRA 4109 19,75 %

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 3630 17,45 %

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 1154 5,55 %

5. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS /

DEMOKRATSKI CENTAR - DC 1151 5,53 %

6. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 804 3,86 %

7. HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS 746 3,59 %

8. HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA - HDSS

/ HRVATSKI DEMOKRATSKI CENTAR - HDC /

DEMOKRATSKA PRIGORSKO-ZAGREBAČKA STRANKA -

DPS 372 1,79 %

9. HRVATSKA STRANKA PRAVA-1861 - HSP-1861 268 1,29 %

10. HRVATSKI BLOK-POKRET ZA MODERNU HRVATSKU -

HRVATSKI BLOK / HRVATSKI ISTINSKI PREPOROD -

HIP 178 0,86 %

11. HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA STRANKA - HKDS

/ HRVATSKI DEMOKRŠĆANI - DEMOKRŠĆANI /

HRVATSKA GRAĐANSKO SELJAČKA STRANKA - HGSS 153 0,74 %

12. ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR 121 0,58 %

13. DEMOKRATSKI SAVEZ ZELENIH - ZELENI 115 0,55 %

14. HRVATSKA REPUBLIKANSKA ZAJEDNICA - HRZ 106 0,51 %

15. ZELENA STRANKA - ZS / ZELENI-STRANKA NOVOG

DOBA - ZELENI-SND / STRANKA NOVE

ALTERNATIVE-POKRET ZELENIH - SNA-POKRET

ZELENIH 105 0,50 %

16. DEMOKRATSKA SOCIJALNA UNIJA-SNAGA NARODA -

DSU-SN 101 0,49 %

17. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP /

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - HKDU 85 0,41 %

18. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE -

SRP 80 0,38 %

19. BEBIČ VLADIMIR-TREĆI HRVATSKI BLOK - BV-TREĆI

BLOK 79 0,38 %

20. HRVATSKI NEZAVISNI DEMOKRATI - HND 76 0,37 %

21. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 74 0,36 %

22. HRVATSKA PUČKA STRANKA - HPS 69 0,33 %

23. NEOVISNA LISTA - mr.sc. ĐULA

RUŠINOVIĆ-SUNARA, dr.med. 64 0,31 %

24. HRVATSKA PUČKA SELJAČKA STRANKA-1904 -

HPSS-1904 62 0,30 %

25. HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS 60 0,29 %

26. STRANKA HRVATSKIH BRANITELJA - SHB 48 0,23 %

27. ALIJANSA ZA PRAVNU DRŽAVU - ALIJANSA 47 0,23 %

28. NEOVISNA LISTA - JURAJ MATIĆ 39 0,19 %

29. NEOVISNA LISTA - JASMINKA PETTER, akad.slikar 29 0,14 %

30. POKRET ZA LJUDSKA PRAVA-STRANKA EKOLOŠKI

SVJESNIH GRAĐANA - POL / ISTARSKA NEZAVISNA

STRANKA 28 0,13 %

31. HRVATSKI PRAVAŠI - HP 27 0,13 %

32. HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES 26 0,12 %

33. NEOVISNA LISTA - BRANKO STOJKOVIĆ 22 0,11 %

34. DOMOVINSKA GRAĐANSKA STRANKA - DGS 20 0,10 %

35. SOCIJALNO-DEMOKRATSKA UNIJA HRVATSKE - SDU 19 0,09 %

36. HRVATSKI REPUBLIKANCI - HR 9 0,04 %
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara