DIP: privremeni neslužbeni rezultati u 4,00 sata - VI. izborna jedinica

Privremeni neslužbeni rezultati za VI. izbornu jedinicu u 4,00 sata.

Izborna jedinica: VI. IZBORNA JEDINICA

Vrijeme: 24.11.2003. u 04:00 sati

Zatvoreno biračkih mjesta: 554 od 561 98,75 %

Glasovalo : 231427 od 341513 67,76 %

Ukupno listića: 230451

Važećih listića: 225279 97,76 %

Nevažećih listića: 5172 2,24 %

Broj osvojenih glasova

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 71565 31,77 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP /

LIBERALNA STRANKA - LS 57566 25,55 %

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 19231 8,54 %

4. HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS 18918 8,40 %

5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 16496 7,32 %

6. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS /

DEMOKRATSKI CENTAR - DC 7965 3,54 %

7. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 6786 3,01 %

8. DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSU 3692 1,64 %

9. HRVATSKI ISTINSKI PREPOROD - HIP / HRVATSKI

BLOK-POKRET ZA MODERNU HRVATSKU - HRVATSKI

BLOK 2878 1,28 %

10. ZELENA STRANKA - ZS / ZELENI-STRANKA NOVOG

DOBA - ZELENI-SND / STRANKA NOVE

ALTERNATIVE-POKRET ZELENIH - SNA-POKRET

ZELENIH 2215 0,98 %

11. HRVATSKA STRANKA PRAVA-1861 - HSP-1861 2190 0,97 %

12. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE -

SRP 1814 0,81 %

13. ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR 1724 0,77 %

14. DEMOKRATSKA SOCIJALNA UNIJA-SNAGA NARODA -

DSU-SN 1317 0,58 %

15. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP /

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - HKDU 1206 0,54 %

16. HRVATSKA PUČKA STRANKA - HPS / HRVATSKI

PRAVAŠI - HP 1175 0,52 %

17. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 1158 0,51 %

18. NEOVISNA LISTA - mr.sc. ĐULA

RUŠINOVIĆ-SUNARA, dr.med. 1086 0,48 %

19. HRVATSKA GRAĐANSKO SELJAČKA STRANKA - HGSS /

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA STRANKA -

HKDS 1017 0,45 %

20. BEBIČ VLADIMIR-TREĆI HRVATSKI BLOK - BV-TREĆI

BLOK 1004 0,45 %

21. STRANKA HRVATSKIH BRANITELJA - SHB 899 0,40 %

22. HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS 643 0,29 %

23. HRVATSKI NEZAVISNI DEMOKRATI - HND 605 0,27 %

24. ALIJANSA ZA PRAVNU DRŽAVU - ALIJANSA 511 0,23 %

25. POKRET ZA LJUDSKA PRAVA-STRANKA EKOLOŠKI

SVJESNIH GRAĐANA - POL / ISTARSKA NEZAVISNA

STRANKA 403 0,18 %

26. NEOVISNA LISTA - JULA ADAMOVIĆ, dipl.oec. 377 0,17 %

27. HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES 269 0,12 %

28. DOMOVINSKA GRAĐANSKA STRANKA - DGS 260 0,12 %

29. HRVATSKI REPUBLIKANCI - HR 180 0,08 %

30. SOCIJALNO-DEMOKRATSKA UNIJA HRVATSKE - SDU 129 0,06 %

(Hina) pp so

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara