DIP: Privremeni neslužbeni rezultati - VII. izborna jedinica

Privremeni neslužbeni rezultati u VII. izbornoj jedinici:L

Izborna jedinica: VII. IZBORNA JEDINICA

Vrijeme: 23.11.2003. u 21:20 sati

Zatvoreno biračkih mjesta: 114 od 685 16,64 %

Glasovalo : 24454 od 33369 73,28 %

Ukupno listića: 23892

Važećih listića: 23331 97,65 %

Nevažećih listića: 561 2,35 %

Broj osvojenih glasova

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 9008 38,61 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 4441 19,03 %

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 2393 10,26 %

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 1707 7,32 %

5. HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS / PRIMORSKO

GORANSKI SAVEZ - PGS 1294 5,55 %

6. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS /

DEMOKRATSKI CENTAR - DC 905 3,88 %

7. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 758 3,25 %

8. NEOVISNA LISTA - BORIS MIKŠIĆ 467 2,00 %

9. HRVATSKI DEMOKRŠĆANI - DEMOKRŠĆANI / HRVATSKA

DEMOKRATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA - HDRS 214 0,92 %

10. HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA - HDSS

/ HRVATSKI DEMOKRATSKI CENTAR - HDC /

DEMOKRATSKA PRIGORSKO-ZAGREBAČKA STRANKA -

DPS 210 0,90 %

11. HRVATSKI ISTINSKI PREPOROD - HIP / HRVATSKI

BLOK-POKRET ZA MODERNU HRVATSKU - HRVATSKI

BLOK 199 0,85 %

12. HRVATSKA STRANKA PRAVA-1861 - HSP-1861 195 0,84 %

13. ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR 187 0,80 %

14. ZELENA STRANKA - ZS / STRANKA NOVE

ALTERNATIVE-POKRET ZELENIH - SNA-POKRET

ZELENIH / PRIMORSKO GORANSKA STRANKA

UMIROVLJENIKA - PGSU / ZELENI-STRANKA NOVOG

DOBA - ZELENI-SND 155 0,66 %

15. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP /

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - HKDU 144 0,62 %

16. DEMOKRATSKA SOCIJALNA UNIJA-SNAGA NARODA -

DSU-SN 110 0,47 %

17. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 106 0,45 %

18. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE -

SRP 105 0,45 %

19. BEBIČ VLADIMIR-TREĆI HRVATSKI BLOK - BV-TREĆI

BLOK 99 0,42 %

20. HRVATSKA GRAĐANSKO SELJAČKA STRANKA - HGSS /

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA STRANKA -

HKDS 90 0,39 %

21. HRVATSKA PUČKA STRANKA - HPS 69 0,30 %

22. STRANKA HRVATSKIH BRANITELJA - SHB 64 0,27 %

23. NEOVISNA LISTA - mr.sc. ĐULA RUŠINOVIĆ-SUNARA 61 0,26 %

24. HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS 51 0,22 %

25. NEOVISNA LISTA - DAMIR PAVLEK, ing.građ. 50 0,21 %

26. HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES 47 0,20 %

27. ALIJANSA ZA PRAVNU DRŽAVU - ALIJANSA 44 0,19 %

28. HRVATSKI NEZAVISNI DEMOKRATI - HND 41 0,18 %

29. POKRET ZA LJUDSKA PRAVA-STRANKA EKOLOŠKI

SVJESNIH GRAĐANA - POL / ISTARSKA NEZAVISNA

STRANKA 39 0,17 %

30. HRVATSKI REPUBLIKANCI - HR 25 0,11 %

31. DOMOVINSKA GRAĐANSKA STRANKA - DGS 22 0,09 %

32. HRVATSKI PRAVAŠI - HP 20 0,09 %

33. SOCIJALNO-DEMOKRATSKA UNIJA HRVATSKE - SDU 11 0,05 %
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara