DIP: Privremeni neslužbeni rezultati - VIII. izborna jedinica

Privremeni neslužbeni rezultati u VIII. izbornoj jedinici:L

Izborna jedinica: VIII. IZBORNA JEDINICA

Vrijeme: 23.11.2003. u 21:20 sati

Zatvoreno biračkih mjesta: 25 od 488 5,12 %

Glasovalo : 5383 od 7898 68,15 %

Ukupno listića: 5262

Važećih listića: 5046 95,90 %

Nevažećih listića: 216 4,10 %

Broj osvojenih glasova

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP /

ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS 2412 47,80 %

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 700 13,87 %

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS / PRIMORSKO

GORANSKI SAVEZ - PGS 516 10,23 %

4. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 252 4,99 %

5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 196 3,88 %

6. ISTARSKI DEMOKRATSKI FORUM-FORO DEMOCRATICO

ISTRIANO - IDF-FDI 142 2,81 %

7. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS /

DEMOKRATSKI CENTAR - DC 132 2,62 %

8. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 121 2,40 %

9. ZELENA STRANKA - ZS / STRANKA NOVE

ALTERNATIVE-POKRET ZELENIH - SNA-POKRET

ZELENIH / PRIMORSKO GORANSKA STRANKA

UMIROVLJENIKA - PGSU / ZELENI-STRANKA NOVOG

DOBA - ZELENI-SND 62 1,23 %

10. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE -

SRP 56 1,11 %

11. ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR 56 1,11 %

12. BEBIČ VLADIMIR-TREĆI HRVATSKI BLOK - BV-TREĆI

BLOK 48 0,95 %

13. DEMOKRATSKI SAVEZ ZELENIH - ZELENI 35 0,69 %

14. HRVATSKI DEMOKRŠĆANI - DEMOKRŠĆANI 35 0,69 %

15. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP /

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - HKDU /

HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA - HDSS 32 0,63 %

16. HRVATSKA GRAĐANSKO SELJAČKA STRANKA - HGSS /

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA STRANKA -

HKDS 32 0,63 %

17. DEMOKRATSKA SOCIJALNA UNIJA-SNAGA NARODA -

DSU-SN 31 0,61 %

18. NEOVISNA LISTA - mr.sc ĐULA RUŠINOVIĆ SUNARA 28 0,55 %

19. HRVATSKA STRANKA PRAVA-1861 - HSP-1861 25 0,50 %

20. POKRET ZA LJUDSKA PRAVA-STRANKA EKOLOŠKI

SVJESNIH GRAĐANA - POL / ISTARSKA NEZAVISNA

STRANKA 24 0,48 %

21. HRVATSKI BLOK-POKRET ZA MODERNU HRVATSKU -

HRVATSKI BLOK / HRVATSKI ISTINSKI PREPOROD -

HIP 18 0,36 %

22. NEOVISNA LISTA - PETAR CIGANOVIĆ, dipl.oec. 18 0,36 %

23. HRVATSKA PUČKA STRANKA - HPS 14 0,28 %

24. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 13 0,26 %

25. ALIJANSA ZA PRAVNU DRŽAVU - ALIJANSA 11 0,22 %

26. DEMOKRATSKA AKCIJA NARODA HRVATSKE - DAN 8 0,16 %

27. STRANKA HRVATSKIH BRANITELJA - SHB 7 0,14 %

28. DOMOVINSKA GRAĐANSKA STRANKA - DGS 6 0,12 %

29. HRVATSKI PRAVAŠI - HP 6 0,12 %

30. SOCIJALNO-DEMOKRATSKA UNIJA HRVATSKE - SDU 6 0,12 %

31. HRVATSKI REPUBLIKANCI - HR 4 0,08 %

(Hina) pp dd

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara