Ne "umačite" se na plažama Kvarnerskog zaljeva i "hrvatskog Hamburga"

U HRVATSKOJ je umjereno onečišćeno pet plaža, tri na sjeveru i dvije na jugu. Zato ovo ljeto slobodno produžite pokraj Mošćeničke Drage i kupališta Istok u Rijeci, kao i plaže Fortica u Kraljevici te plaže kraj hotela Supetar u Cavtatu i one u Pločama.

Mjerenje, prvo ove godine, napravljeno je 16. svibnja te se od danas, na stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva mogu pogledati rezultati mjerenja koji će se vršiti svakih 15 dana.

More generalno visoke kakvoće

Troškove uzorkovanja podmiruju županije, a provede ga ovlašteni laboratoriji. Program stalnog praćenja sanitarne kakvoće mora provodi se od 1. svibnja do kraja sezone kupanja, što za ove prostore znači do kraja rujna. "Možemo reći da je kakvoća mora u Hrvatskoj na vrlo visokoj razini, jer većina uzoraka odgovara standardima koje propisuje Uredba. Kakvoća mora na plažama na cijelom jadranskom obalnom i otočnom prostoru prati se od 1988. godine", priopćili su iz Ministarstva.

Mikrobiološki parametri smatraju se najznačajnijim indikatorima onečišćenja mora fekalnim otpadnim vodama pa se težište ispitivanja uzoraka postavlja upravo na tim parametrima, jer oni upućuju na potencijalni rizik od zaraznih bolesti korištenjem morske vode za rekreaciju i kupanje ili proizvodnju hrane. Mikrobiološko zagađenje mora na određenoj lokaciji – točki ispitivanja, može u vremenu jako varirati. Ono ovisi o meteorološkim prilikama i hidrografskim osobinama mora te načinu ispuštanja otpadnih voda.

Temeljem višegodišnjeg iskustva ispitivanja sanitarne kakvoće mora na plažama, uvedeni su interni kriteriji za ocjenu mora prema kojima se more ocjenjuje u četiri vrste, koje se obilježavaju sa četiri boje: more visoke kakvoće - plava boja, more podobno za kupanje - zelena boja, umjereno onečišćeno more - žuta boja i jače onečišćeno more - crvena boja. Kriteriji su uvedeni sa ciljem da se izdvoje i istaknu područja s vrlo čistim morem. 

J.M.
Foto; Index (Arhiva)
 

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara