Ovo su suci koji su Karadžića poslali na doživotnu robiju

Ovo su suci koji su Karadžića poslali na doživotnu robiju
Foto: irmct.org

U HAAGU je danas Mehanizam za međunarodne kaznene sudove (MICT) izrekao pravomoćnu presudu Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske, optuženom za genocid i druge teške zločine počinjene u Bosni i Hercegovini u razdoblju 1992 - 1995. Karadžić je osuđen na kaznu doživotnog zatvora.

Uz predsjedavajućeg suca Žalbenog vijeća, danskog suca Vagna Prusse Joensena, sastav tog vijeća činili su suci William Sekule iz Tanzanije, Jose Solaesa iz Španjolske, Graciela Santana iz Urugvaja i Ivo Rosa iz Portugala.

Sudac Joensen trenutno obavlja funkciju suca MICT-a, a obavljao je i dužnost predsjednika i predsjedavajućeg suca Pretresnog vijeća Međunarodnog kaznenog suda UN-a za Ruandu (MKSR). U travnju 2013. je reizabran za predsjednika MKSR-a i tu je funkciju obavljao sve do zatvaranja tog suda 31. prosinca 2015. Za suca MICT-a, institucije koja je nasljednik MKSR-a i Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY), izabran je u prosincu 2011. Između ostalog, obavljao je i funkciju međunarodnog suca u Misiji UN-a na Kosovu (UNMIK) od 2001. do 2002. godine,piše Telegraf.

Član Vijeća, sudac Sekule, je za suca MICT-a izabran 20. prosinca 2011. U ožujku 2013. postao je sudac Žalbenog vijeća Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) kao žalbeni sudac u Haagu, što je dužnost koju je obavljao do 30. travnja 2015. godine. Prije nego što je postao sudac Žalbenog vijeća MICT-a, Sekule je obavljao dužnost suca MKSR-a od svibnja 1995. do ožujka 2013. u Tanzaniji, uključujući i funkciju predsjedavajućeg Pretresnog vijeća II tog suda od lipnja 1995. do lipnja 1999. i ponovno od lipnja 2001. do ožujka 2013. godine.

Član Vijeća, sudac Solaesa, je za suca MICT-a imenovan u prosincu 2011, a uz brojne funkcije u sklopu španjolskog pravosuđa stekao je diplomu Instituta za ljudska prava u Strasbourgu. U svojstvu međunarodnog stručnjaka sudjelovao je u brojnim programima suradnje. Bio je sudac izvjestitelj u predmetu 'Scilingo' (2005) u vezi sa zločinima protiv čovječnosti počinjenim za vrijeme diktature u Argentini, a od 2005. do 2007. godine bio je izabran za međunarodnog suca Žalbenog odsjeka Vijeća za ratne zločine Suda BiH. Uz ostalo, bio je član Žalbenog vijeća u predmetima za ratne zločine protiv Nikole Kovačevića, Radovana Stankovića i Bobana Šimšića.

Članica Vijeća, sutkinja Santana, u pravosuđu radi od 1992. godine, a funkciju sutkinje obavlja od 1994. godine, raspoređena u različitim sudovima na raznim lokacijama u Urugvaju. Od 2009. je angažirana na Kaznenom sudu u Montevideu, glavnom gradu Urugvaja, specijaliziranom za organizirani kriminal. 2012. je unaprijeđena u Žalbeni sud 4. okruga (nadležan za građanske parnice), a u ožujku 2016. prešla je u Žalbeni kazneni sud 1. okruga (pozicija koju trenutno zauzima). Predavač je privatnog međunarodnog prava, a trenutno vodi i različite oblike obuke za suce u vezi s kaznenim proceduralnim pravom.

Član Žalbenog vijeća MICT-a Rosa je na poziciji suca od 1993. godine, a trenutno je i voditelj i koordinator obuke te mentor angažiran u Portugalskom centru za pravosudne studije od 2006 godine. Između ostalog, posjeduje značajno iskustvo u kaznenom pravu i kaznenim postupcima i istragama na nacionalnom i međunarodnom nivou. Bio je sudac-mentor za suce iz zemalja u razvoju, s iskustvom u azijskim i afričkim državama, konkretno Istočnom Timoru i Gvineji Bisao.Sudjelovao je u programu UN-a za osnaživanje pravosudnog sistema te u projektu koji je financirala EU u vezi s jačanjem vladavine prava. U Istočnom Timoru obavljao je funkciju privremenog predsjednika Prizivnog suda. U Žalbeno vijeće MICT-a imenovan je u rujnu 2018. godine, umjesto dotadašnjeg predsjedavajućeg Teodora Merona.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
;
Učitavanje komentara