Privremeni neslužbeni rezultati izbora - VI. izborna jedinica

PRIVREMENI neslužbeni rezultati izbora za VI. izbornu jedinicu:

Izborna jedinica: VI. IZBORNA JEDINICA

Vrijeme: 24.11.2003. u 15:00 sati

Zatvoreno biračkih mjesta: 560 od 561 99,82 %

Glasovalo : 235494 od 346411 67,98 %

Ukupno listića: 234509

Važećih listića: 229254 97,76 %

Nevažećih listića: 5255 2,24 %

Broj osvojenih glasova

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 73537 32,08 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP /

LIBERALNA STRANKA - LS 58180 25,38 %

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 19541 8,52 %

4. HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS 19171 8,36 %

5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 16654 7,26 %

6. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS /

DEMOKRATSKI CENTAR - DC 8050 3,51 %

7. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 6845 2,99 %

8. DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSU 3738 1,63 %

9. HRVATSKI ISTINSKI PREPOROD - HIP / HRVATSKI

BLOK-POKRET ZA MODERNU HRVATSKU - HRVATSKI

BLOK 2974 1,30 %

10. ZELENA STRANKA - ZS / ZELENI-STRANKA NOVOG

DOBA - ZELENI-SND / STRANKA NOVE

ALTERNATIVE-POKRET ZELENIH - SNA-POKRET

ZELENIH 2235 0,97 %

11. HRVATSKA STRANKA PRAVA-1861 - HSP-1861 2225 0,97 %

12. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE -

SRP 1887 0,82 %

13. ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR 1737 0,76 %

14. DEMOKRATSKA SOCIJALNA UNIJA-SNAGA NARODA -

DSU-SN 1334 0,58 %

15. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP /

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - HKDU 1255 0,55 %

16. HRVATSKA PUČKA STRANKA - HPS / HRVATSKI

PRAVAŠI - HP 1182 0,52 %

17. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 1173 0,51 %

18. NEOVISNA LISTA - mr.sc. ĐULA

RUŠINOVIĆ-SUNARA, dr.med. 1094 0,48 %

19. BEBIĆ VLADIMIR-TREĆI HRVATSKI BLOK - BV-TREĆI

BLOK 1053 0,46 %

20. HRVATSKA GRAĐANSKO SELJAČKA STRANKA - HGSS /

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA STRANKA -

HKDS 1043 0,45 %

21. STRANKA HRVATSKIH BRANITELJA - SHB 904 0,39 %

22. HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS 646 0,28 %

23. HRVATSKI NEZAVISNI DEMOKRATI - HND 612 0,27 %

24. ALIJANSA ZA PRAVNU DRŽAVU - ALIJANSA 521 0,23 %

25. POKRET ZA LJUDSKA PRAVA-STRANKA EKOLOŠKI

SVJESNIH GRAĐANA - POL / ISTARSKA NEZAVISNA

STRANKA 415 0,18 %

26. NEOVISNA LISTA - JULA ADAMOVIĆ, dipl.oec. 384 0,17 %

27. HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES 274 0,12 %

28. DOMOVINSKA GRAĐANSKA STRANKA - DGS 272 0,12 %

29. HRVATSKI REPUBLIKANCI - HR 185 0,08 %

30. SOCIJALNO-DEMOKRATSKA UNIJA HRVATSKE - SDU 133 0,06 %

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara