Privremeni neslužbeni rezultati u 11,15 sati - II. izborna jedinica

PRIVREMENI neslužbeni rezultati za II. izbornu jedinicu u 11,15 sati.

Izborna jedinica: II. IZBORNA JEDINICA

Vrijeme: 24.11.2003. u 11:15 sati

Zatvoreno biračkih mjesta: 938 od 938 100,0 %

Glasovalo : 263175 od 392054 67,12 %

Ukupno listića: 261083

Važećih listića: 254698 97,55 %

Nevažećih listića: 6385 2,45 %

Broj osvojenih glasova

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 81665 32,06 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP /

LIBRA-STRANKA LIBERALNIH DEMOKRATA - LIBRA 53911 21,17 %

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 35446 13,92 %

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 16633 6,53 %

5. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS /

DEMOKRATSKI CENTAR - DC 15326 6,02 %

6. HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS 11949 4,69 %

7. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 10297 4,04 %

8. HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA - HDSS

/ HRVATSKI DEMOKRATSKI CENTAR - HDC /

DEMOKRATSKA PRIGORSKO-ZAGREBAČKA STRANKA -

DPS 3643 1,43 %

9. HRVATSKI BLOK-POKRET ZA MODERNU HRVATSKU -

HRVATSKI BLOK / HRVATSKI ISTINSKI PREPOROD -

HIP 3081 1,21 %

10. HRVATSKA STRANKA PRAVA-1861 - HSP-1861 3001 1,18 %

11. HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA STRANKA - HKDS

/ HRVATSKI DEMOKRŠĆANI - DEMOKRŠĆANI /

HRVATSKA GRAĐANSKO SELJAČKA STRANKA - HGSS 1635 0,64 %

12. DEMOKRATSKA SOCIJALNA UNIJA-SNAGA NARODA -

DSU-SN 1463 0,57 %

13. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE -

SRP 1459 0,57 %

14. ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR 1458 0,57 %

15. ZELENA STRANKA - ZS / ZELENI-STRANKA NOVOG

DOBA - ZELENI-SND / STRANKA NOVE

ALTERNATIVE-POKRET ZELENIH - SNA-POKRET

ZELENIH 1407 0,55 %

16. DEMOKRATSKI SAVEZ ZELENIH - ZELENI 1311 0,51 %

17. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP /

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - HKDU 1224 0,48 %

18. BEBIĆ VLADIMIR-TREĆI HRVATSKI BLOK - BV-TREĆI

BLOK 1005 0,39 %

19. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 927 0,36 %

20. HRVATSKA PUČKA STRANKA - HPS 837 0,33 %

21. HRVATSKI NEZAVISNI DEMOKRATI - HND 752 0,30 %

22. NEOVISNA LISTA - mr.sc. ĐULA

RUŠINOVIĆ-SUNARA, dr.med. 751 0,29 %

23. HRVATSKA PUČKA SELJAČKA STRANKA-1904 -

HPSS-1904 728 0,29 %

24. HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS 585 0,23 %

25. STRANKA HRVATSKIH BRANITELJA - SHB 582 0,23 %

26. HRVATSKI PRAVAŠI - HP 530 0,21 %

27. ALIJANSA ZA PRAVNU DRŽAVU - ALIJANSA 457 0,18 %

28. HRVATSKA REPUBLIKANSKA ZAJEDNICA - HRZ 453 0,18 %

29. NEOVISNA LISTA - JURAJ MATIĆ 357 0,14 %

30. HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES 306 0,12 %

31. NEOVISNA LISTA - JASMINKA PETTER, akad.slikar 301 0,12 %

32. DOMOVINSKA GRAĐANSKA STRANKA - DGS 290 0,11 %

33. POKRET ZA LJUDSKA PRAVA-STRANKA EKOLOŠKI

SVJESNIH GRAĐANA - POL / ISTARSKA NEZAVISNA

STRANKA 285 0,11 %

34. SOCIJALNO-DEMOKRATSKA UNIJA HRVATSKE - SDU 260 0,10 %

35. NEOVISNA LISTA - BRANKO STOJKOVIĆ 244 0,10 %

36. HRVATSKI REPUBLIKANCI - HR 139 0,05 %
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara