Rafinerija iz Bosanskog Broda uporno zagađuje zrak u Slavonskom Brodu

PREDSJEDNICA Saborskog odbora za zaštitu okoliša Marijana Petir izvijestila je o konstantnom onečišćenju zraka u Slavonskom Brodu, do kojeg dolazi uslijed rada rafinerije u Bosanskom Brodu.

"U posljednje vrijeme građani Slavonskog Broda uznemireni su i zabrinuti zbog onečišćenja zraka kojima je uzrok rad rafinerije u Bosanskom Brodu. Unatoč diplomatskim naporima koje čini hrvatska strana, do sada nadležne institucije u Bosni i Hercegovini nisu dale odgovor. Brodsko-posavska županija uspostavila je bilateralnu suradnju s općinom Bosanski Brod i formirala Radnu skupinu za međudržavnu i prekograničnu suradnju koja između ostalog razgovara s bosanskom stranom i o naporima koje treba učiniti kako bi se problem onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu stavio u prihvatljive okvire", navodi Petir.

"Kako rafinerija u Bosanskom Brodu još uvijek nema ekološku dozvolu i modernizacija nije provedena, a građani Slavonskog Broda svakodnevno prijavljuju onečišćenje zraka Centru za obavješćivanje u Slavonskom Brodu, predlažem da se na temelju bilateralnih sporazuma koje je hrvatska Državna uprava za zaštitu i spašavanje sklopila s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini zatraži da se svako kretanje i obustava postrojenja rafinerije u Bosanskom Brodu prijavljuje Centru za obavješćivanje (112) u Slavonskom Brodu, uz obrazloženje eventualne mogućnosti zagađenja okoliša te da nas se obavještava o svim prekoračenjima satnih tolerantnih vrijednosti SO2,  H2S, benzena, NO2, CO i PM10", dodaje.

"Na taj način bi hrvatska strana imala pravovremenu informaciju o zagađenjima okoliša kojima je uzrok rad rafinerije u Bosanskom Brodu te bi putem svojih nadležnih službi mogla obavijestiti Brodsko-posavsku županiju i grad Slavonski Brod kao i njegove građane o mjerama koje je potrebno poduzeti kako nastalo zagađenje ne bi imalo utjecaj na zdravlje građana", smatra Petir.

I.M.
Foto: Seebiz.eu

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara