Sabor: Upućen javni poziv za članove Vijeća za građanski nadzor sigurnosnih službi

SABORSKI Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost uputio je danas javni poziv institucijama i pojedincima iz redova uglednih javnih djelatnika da predlože kandidate za predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosnih službi, priopćeno je iz Hrvatskog sabora.

Kandidati moraju biti hrvatski državljani s visokom stručnom naobrazbom, pri čemu najmanje po jedan član Vijeća moraju biti diplomirani pravnik, diplomirani politolog i diplomirani elektrotehničar.

U skladu sa Zakonom o sigurnosnim službama, u Vijeće se ne mogu kandidirati članovi užeg rukovodstva političkih stranaka.

Obrazložene kandidature mogu se uputiti Odboru u roku od 15 dana od objave javnog poziva u medijima i Narodnim novinama, a po završetku natječaja Odbor će osnovati komisiju koja će razmotriti prijave, te potom prijedlog imenovanja uputiti Saboru na prihvaćanje.

Predsjednik i članovi Vijeća imenuju se na četiri godine i nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani. Za zakonitost svog rada odgovorni su Saboru, a zakonitost njihova rada nadzirat će Odbor za nacionalnu sigurnost.

U nadležnost Vijeća ušlo bi praćenje zakonitosti rada sigurnosnih službi, praćenje i nadzor nad primjenom mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se ograničavaju ustavna ljudska prava i temeljne slobode, predlaganje rješenja za unaprjeđenje zakonske regulative u vezi sa zakonitošću rada sigurnosnih službi.

U poslove Vijeća ulazi i praćenje zakonskih uređenja na području nacionalne sigurnosti u drugim zemljama, a o svim prikupljenim informacijama o tim pitanjima dužno je izvijestiti Vijeće za nacionalnu sigurnost, predsjednika Sabora i Odbora za nacionalnu sigurnost, te ravnatelje sigurnosnih službi.

Članovi Vijeća dužni su kao tajnu čuvati sve podatke koje saznaju u obavljanju poslova Vijeća, a ta obveza traje i po prestanku obnašanja te dužnosti.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara