U nedjelju prvi izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

U NEDJELJU 18. svibnja temeljem ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina održat će se prvi izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave koje biraju samo pripadnici nacionalnih manjina.

Cilj osnivanja vijeća nacionalnih manjina je unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina, a putem njih sudjelovat će u javnom životu i lokalnim poslovima.

Vijeće je neprofitna pravna osoba za čiji rad sredstva osigurava jedinica lokalne samouprave, a za pojedine programe mogu dobiti i sredstva u državnom proračunu.

Vijeća uz ostalo moraju biti obaviještena o svakom aktu tijela jedinca, a koja se odnose na zaštitu ljudskih i manjinskih prava. Ako se njihovo mišljenje ne uvaži tada od Ministarstva pravosuđa mogu zatražiti izmjenu ili obustavu propisa kojim se krše njihova prava. Tamo gdje nema vijeća njegovu funkciju obavlja predstavnik nacionalne manjine.

Subota je dan izborne šutnje i traje do 21 sat u nedjelju.

Biračka mjesta će u nedjelju biti otvorena od 7 do 19 sati.

Broj od 872 biračka mjesta određen je sukladno broju pripadnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne i područne samouprave.

Pripadnika nacionalnih manjina prema izvodu iz popisa birača sastavljenom prema upisanoj nacionalnoj pripadnosti ima oko 320 tisuća.

Na sam dan izbora promjenu podataka o nacionalnoj pripadnosti u dežurnim državnim uredima za opću upravu u županijama moći će obaviti samo birači koji su upisani kao muslimani koji žele glasovati za bošnjačka vijeća.

Ukupno je predloženo 365O kandidata za članove vijeća i predstavnike, što je upola manje do gotovo 6700 koliko ih je moglo biti istaknuto.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Birat će se 471 vijeće nacionalnih manjina i to 73 u županijama, 148 u gradovima i 250 u općinama.

Također se bira 141 predstavnik nacionalne manjine i to 80 u županijama, 59 u gradovima i 2 u općinama.

Nacionalne manjine nisu iskoristile mogućnost da predlože kandidate za vijeća u dvije županije, 42 grada i 103 općine gdje su imali pravo prema udjelu u stanovništvu, a za predstavnike u šest županija, 25 gradova i jednoj općini.

Članove za vijeća nacionalnih manjina, koja broje 25 članova na razini županije, 15 na razini grada i 10 na razini općine predložilo je 15 nacionalnih manjina - albanska, austrijska, bošnjačka, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, njemačka, romska, rusinska, slovačka, slovenska, srpska, talijanska i ukrajinska.

Te manjine osim crnogorske, austrijske i talijanske predložile su i kandidate za predstavnike, a to je učinila i židovska manjina.

Židovi svog jedinog predstavnika biraju samo u Zagrebu.

Uvjet za izbor predstavnika je da na području županije, grada ili općine živi najmanje 100 pripadnika određene nacionalne manjine.

Vijeća nacionalnih manjina na razni županije grada ili općine biraju pripadnici nacionalne manjine koji u ukopnom broju stanovnika čine najmanje 1.5 posto, ili ako ih u županiji, kao jedinici područne samouprave, živi više od 500, odnosno u gradu ili općini, kao jedinici lokalne samouprave više od 200.

Najviše, 685 kandidata predloženo je u Osječko-baranjskoj županiji, a najmanje samo jedan u Krapinsko- zagorskoj županiji.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara