Vijeća HAZU-a traže hitnu primjenu Strategije biološke raznolikosti

Znanstvena vijeća HAZUa za zaštitu prirode i za prirodoslovna istraživanja Jadrana zatražila su hitnu primjenu Strategije biološke raznolikosti u Hrvatskoj s akcijskim planovima zaštite, o čemu su izvijestili Hrvatski sabor, Vladu, ministarstva i druga tijela. L

Iako je tu strategiju Hrvatski sabor prihvatio prije šest godina, nije osnovano povjerenstvo koje je trebalo pratiti njegovu provedbu i donositi prioritete, priopćila su Vijeća HAZU-a nakon sjednice 1. veljače.

Vijeća drže kako na državnoj razini treba pokrenuti sveobuhvatnu protutrovačku kampanju kako bi se zaustavila alarmantna stopa izumiranja bjeloglavih supova, surih orlova i drugih vrsta karnivornih (mesožderka) ptica grabljivica.

Nakon nedavna pokolja supova, podsjeća se u priopćenju, u Hrvatskoj je preostalo manje od 90 parova tih ptica (180), dok ih je prije 30 godina bilo 200 parova (400 ptica).

Kako bi se uklonio glavni uzrok izumiranja tih ptica, nužno je s hrvatskih otoka ukloniti uzroke ilegalna postavljanja otrova za životinje koje love ovce. Hitno je potrebno donijeti odluku o uklanjanju velikih divljih životinja s otoka (kao što su divlje svinje), jer negativno utječu na tradicionalno poljodjelstvo i osiromašuju biološku raznolikost.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve bi županije trebale provoditi svoje strategije očuvanja bioraznolikosti, za što Akademijina vijeća nude stručnu i znanstvenu pomoć. Vijeća ističu da na aktivnu zaštitu ptica i ostale faune Hrvatskoj obvezuje domaće i međunarodno zakonodavstvo.

Znanstvena vijeća HAZU-a za zaštitu prirode i za prirodoslovna istraživanja Jadrana navode i kako je, uz namjerna i nenamjerna trovanja ptica, glavni razlog ugroženosti mesoždernih ptica njihovo ubijanje usprkos zakonskoj zaštiti te smanjenje populacije njihova plijena (srednje velikih sisavaca), masovni turizam, rekreativne djelatnosti, dalekovodi, vjetroelektrane i dr.

Rješavanje tih pitanja zahtijeva dugotrajan i sustavan rad koje bi trebala koordinirati državna tijela a provoditi Uprava za zaštitu prirode Ministarstva kulture. Međutim, toj je službi u zadnje dvije godine proračun smanjen tri puta te ona nema ni ljudi ni novca za rješenje tih pitanja, navodi se, uz ostalo, u priopćenju Znanstvenih vijeća HAZU-a za zaštitu prirode i za prirodoslovna istraživanja Jadrana.

(Hina) pp/xmb ysp

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara