Vlada: Donesena uredba o tankerima, pokrenut postupak za zajam za projekt povratka izbjeglica

VLADA je na današnjoj zatvorenoj sjednici donijela Uredbu o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate i uvođenju u plovidbu tankera s dvostrukom oplatom sukladno Međunarodnoj konvenciji o zaštiti mora od onečišćenja s brodova, izvijestio je vladin Ured za odnose s javnošću. 

Vlada je pokrenula postupak za sklapanje okvirnog ugovora o zajmu za Projekt održivog povratka prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe. Projekt je ukupne vrijednosti 584.702.000 kuna, od čega će se iz sredstava zajma F/P 1435 (2002) banke financirati 292.351.000 kuna, dok će se preostalih 292.351.000 kuna financirati iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

Vlada je pokrenula i postupak za sklapanje druge izmjene Okvirnog ugovora o zajmu F/P 1351 (1999) - za obnovu zdravstvene infrastrukture između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, zbog promjene namjene sredstava zajma unutar komponenata projekta koje je zatražila Republika Hrvatska sukladno novom planu provedbe projekta i radi ograničenja ukupnog iznosa subvencioniranja kamate na zajam. Projekt obnove zdravstvene infrastrukture u Republici Hrvatskoj vrijedan je 373.684.060 kuna, od čega se iz sredstava zajma Razvojne banke financira 50 posto, a ostatak iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

Vlada je donijela Uredbu kojom se mijenja Zakon o prekršajima. Uredbom se produžuje važenje i primjena podzakonskih propisa kojima su propisani prekršaji i prekršajne sankcije do 30. rujna 2004. godine. Kako su do sada prekršaji i prekršajne sankcije bili propisani podzakonskim propisima, odnosno pravilnicima, potrebno je radi vremenskog usklađenja odrediti produženo važenje tih podzakonskih propisa.

Donesena je i uredba kojom se dopunjuje Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture. Zakonom o medijima i Zakonom o elektroničkim medijima utvrđena je obveza tog ministarstva da obavlja poslove javnog informiranja koji su propisani navedenim zakonima, sve do utvrđivanja tijela državne uprave u čiji će djelokrug trajno biti uvršteni predmetni poslovi. U cilju osiguranja pravovremenog i učinkovitog obavljanja upravnih i stručnih poslova koji proizlaze iz navedenih zakona predlaže se ustrojiti poseban Odjel za medije u okviru postojeće Uprave za normativne i upravno-pravne poslove, s obzirom na to da je većina poslova vezana uz provedbu navedenih zakona upravno-pravne prirode.

Vlada je donijela odluku o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome. Povjerenstvo će jednom godišnje, na temelju izvješća pojedinih ministarstava i drugih državnih tijela te drugih nositelja provedbe mjera, sastavljati i podnositi izvješće o provedbi programa Vladi.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prihvaćen je Program održivog razvitka otoka Šolte. Program održivog razvitka Šolte prvi je od takvih programa i donosi se na razdoblje od 2004. do 2007. godine. U njemu su sadržani projekti i mjere koji se odnose na gospodarstvo, zaštitu okoliša, društvene djelatnosti, općinsku samoupravu, državnu upravu i javna poduzeća.

Prihvaćen je Projekt informatičke izobrazbe prosvjetnih djelatnika kojim će se osposobiti prosvjetne djelatnike za korištenje informacijskom i komunikacijskom tehnologijom u profesionalnom radu, u nastavne i nenastavne svrhe te uspostaviti sustav trajnog usavršavanja prosvjetnih djelatnika za primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije te za inovacije koje ona omogućuje. Ciljevi ovog projekta ostvarivat će se u razdoblju od 2003. do 2006. godine, a sredstva za ovogodišnju provedbu projekta osigurana su u državnom proračunu za 2003. godinu, a iznose 8.350.434 kuna.

Direktorici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dana je prethodna suglasnost za nabavu potrošnog materijala za potrebe Zavoda u 2004. godini. Također joj je dana prethodna suglasnost za ustupanje medicinske opreme bez naknade zdravstvenim ustanovama.

Donesena je odluka kojom se utvrđuje poseban interes za iznimnu nabavu usluga projektiranja za Opću bolnicu "Dr. Tomislav Bardek" u Koprivnici.

(Hina) pp jn

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara