Vlada dopunila program građenja i održavanja javnih cesta

NA DANAŠNJOJ posljednjoj zatvorenoj sjednici Vlada premijera Ivice Račana izmijenila je i dopunila programe građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2001. do 2004. i Hrvatskim cestama dala suglasnost na rebalans planova za ovu godinu kao i suglasnost za planove građenja i održavanja državnih cesta i autocesta u idućoj.

U priopćenju sa zatvorene sjednice Vlade ne navode se pojedinosti o tim izmjenama.

Vlada je prihvatila i dopune svoga Zaključka od 22. svibnja ove godine vezano uz plan razvoja bolničkih ustanova do 2010., a kojima je određeno da Ministarstvo zdravstva, kao sporazumna strana, može preuzimati obveze u visini od 50 posto od kreditnog zaduženja na planu ulaganja u zdravstvene ustanove u Virovitičko-podravskoj županiji za investicije u Opću bolnicu Virovitica.

Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju kojom se odgađa primjena članka 122. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Uredba je obrazložena sljedećim razlozima: članove Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu, prema članku 11. stavku 1. Zakona, imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade, a navedena vijeća predlažu Vladi raspodjelu financijskih proračunskih sredstava za znanost i visoko obrazovanje. Budući da prije raspuštanja Sabora članovi istih nisu imenovani, provedba Zakona u pogledu primjene članka 122. stavka 1. nije moguća, odnosno potrebno je rok početka financiranja znanosti i visokog obrazovanja odgoditi za 1. srpnja 2004.

Vlada je donijela i Uredbu o izmjeni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Odgađa se primjena Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Priznavanje kvalifikacija provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a postupkom koordinira Nacionalni ENIC/NARIC ured. Budući da navedena tijela još nisu osnovana, ističe se nužnim odgoditi rok primjene Zakona za 1. srpnja 2004. radi izbjegavanja pravne praznine.

Donesena je i Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prosvjete i športa, kojom se briše Zavod za unaprjeđivanje školstva kao unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva, sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o Zavodu za školstvo RH. Navedenom odredbom Zakona utvrđeno je da će Zavod prestati kao uprava u sastavu Ministarstva prosvjete i športa kada se donesu rješenja o odobrenju početka rada Zavoda za školstvo RH.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Vlada je donijela Odluku o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima značajki kakvoće. Propisana količina odobravala bi se izdavanjem dozvola kako je propisano Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva.

Vlada je dala suglasnost na Statut Energetskog instituta "Hrvoje Požar" kojim se uređuje naziv, sjedište, pečat, pravni položaj, zastupanje, predstavljanje, djelatnosti, ustrojstvo, tijela i njihov djelokrug, imovina, poslovanje, financiranje, javnost rada, opći akti i druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje instituta.

Dana je suglasnost i na Ugovor o naknadi za izvođenje dijela posla Središnjeg registra osiguranika tijekom 2002. Ugovorom između Središnjeg registra osiguranika i Financijske agencije utvrđuje se da Središnji registar osiguranika duguje Financijskoj agenciji iznos od 53.485.909,37 kuna, radi podmirenja naknade za poslove Središnjeg registra osiguranika, obavljene 2002. od strane Financijske agencije te način na koji će se podmiriti nepodmirene obveze.

Donesena je Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o darovnici između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za pripremu projekta integriranog upravljanja ekosustavom sliva rijeke Neretve i Trebišnjice. Sklapanje predmetnog Ugovora predlaže se radi dobivanja bespovratnih sredstava u iznosu od 145.000,00 USD kojima će se financirati priprema Projekta. Darovnica je namijenjena Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, koje će putem jedinice za provedbu projekta unutar Ministarstva raditi na pripremi Regionalnog projekta, s ciljem osiguranja učinkovitog i ekološki održivog upravljanja vodnim i kopnenim resursima te smanjenja zagađenja vode i očuvanja bioraznolikosti.

Prof.dr.sc. Ante Bilić razriješen je dužnosti zamjenika ministra zdravstva na osobni zahtjev. Radi odlaska na novu dužnost Josip Vresk razriješen je dužnosti zamjenika ministra unutarnjih poslova. Prof.dr.sc. Nikica Gabrić na osobni je zahtjev razriješen dužnosti savjetnika potpredsjednice Vlade. Na osobni su zahtjev dužnosti savjetnika potpredsjednika Vlade razriješeni Albino Crnobori i prim.dr.sc. Josip Čulig. Dužnosti sanacijskog upravitelja Studentskog centra u Osijeku na osobni je zahtjev razriješen Pejo Pavlović, a na tu je dužnost imenovana Vlasta Dragušica, navodi se u priopćenju sa zatvorene sjednice Vlade.

(Hina) pp mć

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara