Vlada na zatvorenoj sjednici donijela odluku o uvođenju naplate cestarine na autocestama Bosiljevo-Split-Šestanovac i Rupa-Rijeka

HRVATSKA Vlada je na današnjoj zatvorenoj sjednici donijela Odluku o uvođenju naplate cestarine na autocestama Bosiljevo-Split-Šestanovac i Rupa-Rijeka od dana puštanja u promet pojedinih njihovih dijelova, priopćeno je iz vladina Ureda za odnose s javnošću.

Autoceste Bosiljevo-Split-Šestanovac i Rupa-Rijeka projektirane su kao autoceste s naplatom cestarine, no za naplatu je potrebna formalna odluka Vlade.

Vlada Republike Hrvatske je na zatvorenoj sjednici razmatrala i Završno izvješće o obrani od tuče, koje je dostavio Državni hidrometeorološki zavod. Taj će zavod i u 2003. nastaviti provedbu obrane od tuče koja će se financirati iz sredstava Državnog proračuna s pozicija Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Državnog hidrometeorološkog zavoda, te po potrebi, s pozicija tekuće zalihe.

Istovremeno, Vlada je zadužila resorna ministarstva, da prije izrade državnog proračuna za iduću godinu, usuglase prijedlog načina obrane od tuče u 2004. godini i narednim godinama, uključujući organizacijski ustroj i model financiranja, temeljem znanstvenih istraživanja i iskustava u drugim zemljama.

Vlada predlaže Hrvatskom saboru potvrđivanje po hitnom postupku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Republike Bugarske o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, zatim potvrđivanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije u borbi protiv terorizma, nedopuštene trgovine drogama i organiziranog kriminala, te Ugovor o prijateljstvu i suradnji između Hrvatske i Ukrajine.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvješće o ostvarivanju Plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za ožujak 2003. godine.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vlada je danas dala koncesiju za korištenje pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, luke nautičkog turizma Agana, poljoprivrednoj zadruzi Marina iz Marine. Ugovor će se potpisati na 17 godina. Utvrđena je koncesijska naknada u iznosu od 0,70 kuna za metar kvadratni kopnenog i morskog dijela zauzetog pomorskog dobra te 2,5 posto ukupnog godišnjeg prihoda luke.

Izmijenjena je Odluka o prenamjeni luke posebne namjene - naftni terminal Omišalj na način da se vrijeme trajanja koncesije za obavljanje djelatnosti ukrcaja i iskrcaja tekućeg tereta i korištenja i održavanja suprastrukture produljuje s 10 na 32 godine. Ugovor o koncesiji potpisat će se između Lučke uprave Rijeka i Jadranskog naftovoda d.d.

Prihvaćena je Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2003. kojom se daje suglasnost Ministarstvu financija da privremeno može isplaćivati sredstva proračunskim korisnicima koji nisu planirali sredstva za ostale rashode za zaposlene kao što su bonusi za uspješan rad, nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, a naknadno su utvrdili da prema Kolektivnom ugovoru imaju obvezu za isplatu. Sredstva će se isplaćivati na teret planiranih sredstava za plaće sve dok se ne ostvare uvjeti za osiguranje potrebnih sredstava.

U postupku zbrinjavanja starih zaliha mesno-koštanog brašna, Vlada je utvrdila postojanje posebnog interesa za izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi te donijela Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Prihvaćena je ponuda društva Karanta d.o.o. iz Ljubljane koje će preuzeti 6000 tona zaliha mesno-koštanog brašna bez naknade, uz plaćanje prijevoza FOB Rijeka, po cijeni 35 eura po toni. Za zbrinjavanje preostale količine starih zaliha mesno-koštanog brašna bit će raspisan još jedan pozivni natječaj.

(Hina) pp az

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara