vlada prihvatila izvješće o radu vijeća regulaciju energetskih djelatnosti

Vlada RH danas je na zatvorenoj sjednici prihvatila Izvješće o radu Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti i zapažanjima koja su od značaja za razvoj energetskog tržišta i javnih usluga, priopćio je Vladin Ured za odnose s javnošću. L

Vlada je Hrvatskom saboru predložila da ne prihvati Izvješće o radu Vijeća za radio i televiziju (HRT) za razdoblje od 19. srpnja 2000. do 31. ožujka 2002. godine, i da obveže Vijeće da izradi cjelovito Izvješće, koje će se odnositi na razdoblje do kraja 2002. godine, te da se organizira tematska sjednica nadležnog saborskog odbora, uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva pomorstva, prometa i veza i Ministarstva kulture.

Vlada smatra da nema razloga za pokretanje postupka za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 54. Zakona o sigurnosnim službama, kako je predložio zastupnik Josip Golubić, jer je predmetna odredba Zakona jasna i ne ostavlja mogućnost različitog tumačenja.

U odredbi članka 54. stavka 1. Zakona jasno je propisano što ne smiju biti čelnici i drugi dužnosnici te službene osobe sigurnosnih službi, te koje aktivnosti odnosno dužnosti ne smiju obavljati.

Donesena je i Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću ARGONAUT d.o.o. sa sjedištem u Splitu, čija će djelatnost biti projektiranje, izgradnja, postavljanje privezišta za plovila nautičkog turizma, izrada studija potrebnih za sigurnost plovidbe, zaštitu okoliša, pružanje usluga priveza i smještaja plovnih objekata i nautičara te pružanje ugostiteljskih usluga. Temeljni kapital društva iznosit će 20.000 kuna i imat će Upravu od jednog člana.

Vlada je prihvatila projekt "Razvoja sustava turističkih lučica na hrvatskim otocima", čiji je sadržaj i svrha kako, gdje i na koji način valorizirati gospodarski potencijal hrvatskih otoka, koji će svojom funkcijom potaknuti gospodarski razvoj i zadovoljiti potrebe nautičara i upotpuniti postojeće kapacitete te učinkovito pridonijeti zaštiti okoliša i održivom razvoju otoka.

Donesena je i Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. sa sjedištem u Krapini.

Djelatnost društva bit će financiranje, građenje te gospodarsko korištenje i održavanje autoceste Zagreb-Macelj i njezinih pratećih objekata na cestovnom zemljištu. Temeljni kapital društva iznosit će 20.000 kuna, a društvo će imati upravo od jednog člana.

Donesena je i Odluka o dodjeli koncesije trgovačkom društvu Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. za financiranje, gospodarsko korištenje i održavanje autoceste Zagreb-Macelj. Koncesija se dodjeljuje na rok od 28 godina, bez mogućnosti produljenja. Društvo će osigurati zapošljavanje zaposlenika Hrvatskih autocesta d.o.o. koji rade na održavanju i naplati izgrađenih dijelova autoceste Zagreb-Macelj. Koncesijska naknada će se obračunavati i plaćati godišnje, a iznosit će 4 posto od iznosa plativog članu društva bilo na ime dobiti, bilo na ime povrata zajmova koje je član društva dao društvu.

Vlada je donijela i Uredbu o preoblikovanju Energetskog instituta Hrvoje Požar u ustanovu čime se ispunio uvjet iz Zakona o regulaciji djelatnosti o neprofitabilnosti pravne osobe, koja će za Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti obavljati stručne poslove, priopćio je Vladin Ured za odnose s javnošću.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara