Novi ministar zdravstva napravio manjak od 116 milijuna kuna dok je bio ravnatelj zadarske bolnice

Novi ministar zdravstva napravio manjak od 116 milijuna kuna dok je bio ravnatelj zadarske bolnice

Foto: FAH

NOVI ministar zdravstva Dario Nakić od 2009. godine bio je ravnatelj Opće bolnice Zadar, no tadašnji ministar zdravstva Rajko Ostojić smijenio ga je u listopadu 2012. godine.

Iako je Nakić tvrdio da ne zna zbog čega je smijenjen, početkom kolovoza 2012. zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja obavila je nadzor Općom bolnicom Zadar i uočila brojne nepravilnosti i odstupanja.

Za vrijeme dok je Nakić bio ravnatelj bolnica je nagomilala velike dugove što je pokazao nalaz državne revizije za 2011. godinu, kojeg je Index pronašao na stranicama Državne revizije.

Manjak od 116 milijuna kuna, sporna i nabava

Financijska revizija poslovanja zadarske bolnice za 2011. godinu je započela 17. rujna 2012. Revizija koja je završila 11. ožujka 2013. pokazala je niz nepravilnosti, a krajem 2011. ukupni manjak bolnice iznosio je 116.564.276,00 kuna i činio 41,8 posto ostvarenih prihoda za 2011.

"U državni proračun nije uplaćen pripadajuć dio sredstava ostvarenih prodajom stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu 1.494.117,00 kuna.

Nabava roba, radova i usluga u vrijednosti 26.725.356,00 kuna je provedena bez propisanih postupaka javne nabave", stoji u nalazu revizije zadarske bolnice.

Nalaz državne revizije također je pokazao da su za pojedina radna mjesta utvrđeni koeficijenti složenosti poslova viši od propisanih i primijenjeni su kod izračuna plaća.

Zapošljavanje bez suglasnosti ministra

Tekst se nastavlja ispod oglasa
"Naknade za rad u dežurstvu i naknade za pripravnost za pojedine zaposlenike nisu obračunane u skladu sa zaključkom Zajedničkog povjerenstva za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Sa zaposlenicima u kumulativnom radnom odnosu Bolnica ima zaključene ugovore o radu na puno radno vrijeme (40 sati tjedno), a isti zaposlenici sa sveučilištem imaju zaključene ugovore o radu na određeno vrijeme za 12 sati tjedno.

Bolnica za zapošljavanje zaposlenika nije pribavila suglasnosti nadležnog ministra.
Potraživanja su koncem 2011. iznosila 44.677.787,00 kuna, a obveze 132.140.422,00 kuna odnosno pokrivenost ukupnih obveza s ukupnim potraživanjima je bila 33,8 posto.

HZZO ne plaća Bolnici za obavljene usluge iznad ugovorenog limita, iako su nastali troškovi i obveze, a Bolnica iz redovnog poslovanja ne ostvaruje dovoljno sredstava za podmirenje obveza, što utječe na ostvarenje manjka prihoda u poslovanju", stoji u nalazu revizije u kojem navode kako je tijekom 2011. te do kraja rujna 2012. ravnatelj doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med., a od listopada 2012. vršitelj dužnosti ravnatelja je Neven Birkić, dr. med.

Četiri revizije u 2011.

"Unutarnja revizija je ustrojena, te su tijekom 2011. obavljene četiri revizije.
U odnosu na stanje koncem 2010., ukupne obveze su veće za 20.497.680,00 kn ili 18,4 posto zbog evidentiranja odgođenog plaćanja rashoda za isporučeni uređaj za izvantjelesno mrvljenje kamenca.

Ukupni manjak koncem godine iznosi 116.564.276,00 kuna , a dospjele obveze 65.540.399,00 kuna, dok potraživanja iznose 44.677.787,00 kuna i čine 68,2 posto dospjelih obveza.

Za nabavu roba, radova i usluga je zaključeno 103 ugovora, prema kojima je ukupna vrijednost nabave ugovorena u iznosu 84.247.169,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Revizijom utvrđene nepravilnosti, koje se odnose na rashode za zaposlene, obveze i postupke javne nabave, a koje su utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja", stoji u nalazu mišljenja državnih revizora koji su provodili reviziju nad zadarskom bolnicom.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara