Zakon o zaštiti potrošača - mogućnost plaćanja fiksnog telefona unaprijed

POTROŠAČIMA će se u fiksnoj telefoniji morati omogućiti plaćanje telefona unaprijed, te na njihov zahtjev omogućiti besplatno zaprečavanje poziva na određene brojeve, odredbe su iz Konačnog prijedloga zakona o zaštiti potrošača koji bi se sutra trebao naći pred hrvatskom Vladom.

Prema tom prijedlogu, davatelj telekomunikacijskih usluga mora potrošačima omogućiti plaćanje pristupa javnoj telefonskoj mreži i upotrebu javnih govornih usluga unaprijed.

To znači da bi se i u fiksnoj telefoniji omogućio tzv. prepaide, odnosno potrošači bi mogli sami odrediti koliko žele platiti telefona, a nakon što potroše taj iznos više ne bi mogli zvati, već samo primati telefonske pozive.

U predloženi je zakon ugrađena i socijalna komponenta, načelo da javne usluge moraju biti dostupne svim građanima uz dostupne cijene i vodeći računa o socijalnom situaciji.

Utvrđuje se tako da su tijela koja dodjeljuju koncesije za opskrbu energijom, gradskog i prigradskog prijevoza, komunalnih i javnih govornih telekomunikacijskih usluga, dužna osigurati da koncesionar pruža usluge na socijalno prihvatljiv način, vodeći računa da osobe sa slabijim prihodima ili s posebnim socijalnim potrebama mogu koristiti javnu uslugu.

Konkretna provedba te odredbe bit će ipak na pružateljima usluga, no o njenoj provedbi računa će morati voditi regulatorna tijela, ili tijela koja daju koncesije.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zakon predviđa i obvezu regulatornim tijelima, ili tijelima koja daju koncesiju da osnuju savjetodavna tijela u kojima bi bili i potrošači koji bi tako utjecali na cijeli proces donošenja odluka. Osnovalo bi se i Vijeće za zaštitu potrošača kao savjetodavno tijelo ministru gospodarstva, a predviđa se da Sabor svake dvije godine donese nacionalni program zaštite potrošača.

Zakon o zaštiti potrošača počeo bi se primjenjivati tri mjeseca nakon donošenja. Njegovo provođenje poduprlo bi se i putem CARDS programa sa 1,2 milijuna eura, od čega je 250.000 eura namijenjeno udrugama potrošača.

Vlada će razmotriti i prijedlog novog zakona o tržišnom natjecanju, koji bi zamijenio sadašnji Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja.

Jedna od novina vezana je i za definiranje vladajućeg položaja. Naime, prema sadašnjim odredbama poduzetnik je u vladajućem položaju kada je njegov udjel na tržištu veći od 30 posto, dok bi se po novome predmnijevalo da je u vladajućem položaju poduzetnik čiji je tržišni udjel najmanje 40 posto.

Značajne se promjene odnose i na tijela koja upravljaju Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja. Umjesto sadašnjeg Savjeta, kao savjetodavnog tijela, uvelo bi se Vijeće za tržišno natjecanje, koje bi bilo profesionalizirano.

Vlada bi sutra u saborsku proceduru trebala uputiti i izmjene Stečajnog zakona, kojima se želi pojednostaviti i ubrzati procedura stečaja.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara