dikan.jpg

0   0   856   1  zgcrvenoKaže Radeljak za novine...
11.7.2017. 9:50:10
0
dikan.jpg
Komentari (1)
Dovoljno je to da tip ima nadimak Dikan :) Ivan Raos je u "Prosjacima i sinovima" pisao upravo o ovakvome polusvijetu. Samo u zemljama poput Hrvatske je ovakav imbecilni ološ dio društvene "kreme".
11.7.2017. 23:38:06
1

KATEGORIJE