Primjećujete li nešto čudno na slici svlačionice za djecu nižih razreda?

3   0   5059   3  LajkGPa je li moguće da nitko od zaposlenih ništa nije primijetio? :D
12.10.2018. 14:00:00
3
Primjećujete li nešto čudno na slici svlačionice za djecu nižih razreda?
Komentari (3)
Bit će da je to neka katolička škola.
12.10.2018. 15:26:38
1
kurčevito ... ako smijem primijetiti
12.10.2018. 17:58:02
2
svlačionica za ministrante
12.10.2018. 20:11:07
3

KATEGORIJE