Balkanska škola engleskog za političare

Balkanska škola engleskog za političare
Političari: Ju mast trast as - Narod: Ju mast stat srat

Najnovije