Antifašistički pokret žena

Antifašistički pokret žena
Ovo su hrabre žene koje su u ratnim godinama svojim idealima i svojim heroizmom utrle put ravnopravnosti spolova u Jugoslaviji.. na slikama su prikazani razni trenutci od 1942 do 1950. u kojima te hrabre žene rade nešto što je do tog trenutka bilo nezamislivo, javno se obraćaju širokim masama, skidaju vjerske detalje koje su ih činile osobama nižeg reda, s puškama u rukama ravnopravno se bore sa muškarcima, sudjeluju u društveno političkim aktivnostima na najvišim razinama..

Popularno

Najnovije