Kontakt  •   © Lajk 2021

Nadzorna kamera u supermarketu snimila je fail smotanog kupca na izlazu

Nadzorna kamera u supermarketu snimila je fail smotanog kupca na izlazu
3K
Izismile
Pregledavajući sadržaj zaštitnih kamera ljudi uoče svakakve zanimljive situacije i detalje koji bi nam inače promaknuli.

Takav jedan trenutak zabilježila je i nadzorna kamera u supermarketu, a u glavnoj ulozi je jedan poprilično smotani kupac koji je pokušao preskočiti ogradu...

Najnovije