Kontakt  •   © Lajk 2021

Mapa prikazuje kvalitetu života u raznim regijama u EU, posebno je zanimljiva podjela Hrvatske

Mapa prikazuje kvalitetu života u raznim regijama u EU, posebno je zanimljiva podjela Hrvatske
8K
Na mapi koju možete vidjeti u nastavku prikazana je kvaliteta života u raznim europskim regijama prema podacima portala elordenmundial.

Kao što se može vidjeti, postoje značajne razlike među regijama (zeleno označava najveću kvalitetu života, a crveno najmanju s tim da su kao glavni kriteriji obuhvaćeni zdravlje, zaposlenje, ekonomska situacija, samopoštovanje i povjerenje u druge građane).

Posebno je zanimljiva podjela Hrvatske iz koje proizlazi kako je najbolja kvaliteta života u Istri i dijelu Dalmacije, dok je nešto niža na jugu Dalmacije, u Gorskom kotaru i Lici, širem zagrebačkom području i Slavoniji.

Najnovije