Kontakt  •   © Lajk 2022

Ovako bi izgledala EU da je realizirana Atlantropa - projekt koji je trebao isušiti Jadransko more

Ovako bi izgledala EU da je realizirana Atlantropa - projekt koji je trebao isušiti Jadransko more
14K
Prije točno 100 godina njemački arhitekt Herman Sorgel javnosti je predstavio jedan od najkompleksnijih građevinskih pothvata u povijesti svijeta - projekt Atlantropa.

Projekt je u pojedinim desetljećima između svjetskih ratova bio ozbiljno raspravljan, a podrazumijevao je danas nezamislive zahvate u prirodu.

Osnovna ideja bila je napraviti nekoliko velikih morskih brana od kojih bi najvažnija bila ona na Gibraltaru te na Bosporu.

S branama bi se spustila razina mora na Mediteranu, a Europa bi se spojila s Afrikom čime bi se lakše štitili europski interesi na ovom kontinentu.

Oh, da, i još jedna sitnica - Jadransko more ovim projektom bilo bi praktički potpuno isušeno, a današnja Hrvatska ne bi imala niti jedan jedini otok.

Projekt je vrhunac popularnosti doživio 20-ih i 30-ih godina prošlog stoljeća kada se o njemu povela vrlo živa javna rasprava, a na popularnosti je izgubio 1952. godine - nakon smrti začetnika Sorgela.

Najnovije