Ponuda fitness centra iz Zagreba razbjesnila ekipu online, vidite li vi ovdje diskriminaciju?

Ponuda fitness centra iz Zagreba razbjesnila ekipu online, vidite li vi ovdje diskriminaciju?
47K
Priča ide ovako: jedan fitness centar u Zagrebu oglasio je svoje nove programe i posebne cijene za razne skupine korisnika. Studenti tako imaju jeftiniju članarinu od ostalih i to je očekivano i normalno, ali onda je ekipa primijetila još jednu stvar: cijena za studentice je manja od cijene za studente.

Naravno, neke je ovo razbjesnilo i smatraju da je riječ o spolnoj diskriminaciji dok drugi kažu da bi svaki privatnik imao pravo formirati cijene onako kako mu odgovara i kako misli da najviše odgovara njegovom biznisu.

A da ova praksa nije izolirana svjedoči i primjer drugog velikog fitness centra koji također nudi posebne cijene za žene i "ostale".

Najnovije