Danas svi dijele foru o Plenkovićevom prijedlogu novog poreza, istovremeno je tragična i komična

Danas svi dijele foru o Plenkovićevom prijedlogu novog poreza, istovremeno je tragična i komična
42K
Ha, kao i na većinu događaja na našoj političkoj sceni, moguće je imati tri reakcije:
a) okrenuti na šalu da sačuvaš psihičko zdravlje
b) plakati od tuge
c) odseliti.