Mapa pokazuje koliko se Europljani osjećaju sigurno vani po noći u svojim zemljama, pogledajte RH

Mapa pokazuje koliko se Europljani osjećaju sigurno vani po noći u svojim zemljama, pogledajte RH
81K
Mapa pokazuje koliko se u državljani europskih zemalja osjećaju sigurno u svojim državama ako, primjerice, moraju pješačiti po noći.

Statistički prikaz je podijeljen u pet kategorija, pri čemu 32.2% predstavlja one koji se ne osjećaju sigurno, a 70-80% predstavlja države u kojima se građani osjećaju sigurno.

Podaci pokazuju da se Hrvatska nalazi u samom vrhu, a uz nju se u toj kategoriji nalaze Češka, Slovenija, Švicarska i Gruzija. Jedina država koja se nalazi u crvenoj zoni, odnosnoj onoj u kojoj se državljani ne osjećaju sigurno je Bjelorusija.

Najnovije