11 luckastih profesora koji znaju da se na poslu ponekad treba i zabaviti

11 luckastih profesora koji znaju da se na poslu ponekad treba i zabaviti
11K
Ne znamo tko su ni što predaju, ali izgledaju kao da su njihova predavanja uvijek puna i zabavna! Znamo da ne mogu svi profesori uvijek biti ovakvi, ali ponekad je lijepo vidjeti da se i oni zabavljaju na poslu.

1. Namjerno su tražili da ovako slože slike

1. Namjerno su tražili da ovako slože slike

2. Ovo je smiješno i traumatično u isto vrijeme

2. Ovo je smiješno i traumatično u isto vrijeme

3. Za sve nepotpisane radove 😂

3. Za sve nepotpisane radove 😂

4. Nadamo se da su najbolji prijatelji na poslu 😂

4. Nadamo se da su najbolji prijatelji na poslu 😂

5. Čak ni nije bilo planirano...

5. Čak ni nije bilo planirano...

6. Ovo je sve! 😂

6. Ovo je sve! 😂

7. Kakva legenda! 😂

7. Kakva legenda! 😂

8. Čini se da je ovdje prisutna neka tema... Tko zna zna 😂

8. Čini se da je ovdje prisutna neka tema... Tko zna zna 😂

9. Malo starija fotka, ali ništa manje simpatičnija

9. Malo starija fotka, ali ništa manje simpatičnija

10. Rekao je učenicima da se kostimiraju u svoje junake. Evo njegovog kostima...

10. Rekao je učenicima da se kostimiraju u svoje junake. Evo njegovog kostima...

Najnovije