20+ fantastično osmišljenih predmeta čiji dizajneri zaslužuju zlatnu medalju

20+ fantastično osmišljenih predmeta čiji dizajneri zaslužuju zlatnu medalju
32K
Kad bi se prijavili na neko natjecanje za najbolje dizajnirane predmete, ovi bi kreativci sasvim sigurno osvojili prvo mjesto. Njihova ideja bila je fantastična, a realizacija još bolja!

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.

15.

15.

16.

17.

17.

18.

18.

19.

19.

20.

20.

21.

21.

22.

22.

Najnovije