20+ puta kad su ljudi u dućanima primijetili suludo zapakirane proizvode

20+ puta kad su ljudi u dućanima primijetili suludo zapakirane proizvode
9K
Ovakav način pakiranja proizvoda trebao bi biti kazneno djelo! 😡

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.

15.

15.

16.

16.

17.

17.

18.

18.

19.

19.

20.

20.

21.

21.

22.

22.

23.

23.

24.

24.

25.

25.

26.

26.

27.

27.

28.

28.

Najnovije