Mapa pokazuje koje pitanje o raznim zemljama ljudi najčešće guglaju, Hrvatska je zanimljiva

Mapa pokazuje koje pitanje o raznim zemljama ljudi najčešće guglaju, Hrvatska je zanimljiva
16K
Na mapi se nalazi riječ koju Google nudi kao prvi autocomplete odgovor na frazu "Zašto je {neka_zemlja} tako..."

Pa tako za Njemačku npr. Google ovu rečenicu dovršava s riječi "bogata", za Francusku "popularna", a Hrvatsku - "skupa".

Čini se da rast cijena nisu primijetili samo Hrvati nego to sve više primjećuju i turisti...

Najnovije