Kontakt  •   © Lajk 2021

Ova fotografija nije fotošop, priča iza nje je nevjerojatna

Ova fotografija nije fotošop, priča iza nje je nevjerojatna
15K
Još jednom ponavljamo, fotografija koju vidite stvarno je snimljena, njome nitko nije manipulirao na nikakav način. Na fotografiji se nalazi Martin Laurello, Amerikanac njemačkog podrijetla koji je živio od 1886. do 1955. godine.

Ako već nije jasno iz fotografije - bio je poznat po tome što može okrenuti glavu za 180 stupnjeva. Osim urođene savinute kralježnice koja mu je u tome pomagala, Martin je svoj trademark (od kojeg je živio neko vrijeme nastupajući u cirkusima) uvježbavao tri godine sve dok glavu nije uspio okrenuti za 180 i zaslužiti svoj nadimak Čovjek-sova.