Gadljiva navika korisnika lifta jedne zgrade prisilila je stanare da napišu ovu nesvakidašnju molbu

Gadljiva navika korisnika lifta jedne zgrade prisilila je stanare da napišu ovu nesvakidašnju molbu
58K
Navika jednog korisnika lifta izluđuje stanare zgrade, te su bili prisiljeni ostaviti ovu molbu. Nećete moći vjerovati da je ovo uopće potrebno naglašavati...