Tip je angažirao ekipu s Balkana za transport auta, morate vidjeti kakav je stigao na odredište

Tip je angažirao ekipu s Balkana za transport auta, morate vidjeti kakav je stigao na odredište
11K
Možemo samo zamisliti šok na licima ljudi kada su otvorili kontejner! 🤣

Najnovije