Učenici su trebali napisati dijelove tijela koji sadrže "đ" u nazivu, jedan odgovor je apsolutni hit

Učenici su trebali napisati dijelove tijela koji sadrže "đ" u nazivu, jedan odgovor je apsolutni hit
70K
Djeca su dobila zadatak da nabroje dijelove tijela, točnije one koji sadrže slovo "đ" u svom nazivu. Jedan odgovor oduševio je tisuće i proširio se regijom brzinom munje! Morate vidjeti!

#1

Najnovije