Balkanac je pored oznake marke svog auta dodao slova, prasnut ćete u smijeh kad vidite što sada piše

Balkanac je pored oznake marke svog auta dodao slova, prasnut ćete u smijeh kad vidite što sada piše
121K
Nema uopće sumnje u to koje je ovom čovjeku s Balkana najdraže piće. Ovo je jednostavno bilo jače od njega...🤣