Ima li na svijetu više pasa ili mačaka i postoji li uopće odgovor na to pitanje?

Foto: Instagram

Trenutno nema preciznih podataka koji bi potvrdili ima li više pasa ili mačaka na svijetu, jer je brojnost ove dvije vrste kućnih ljubimaca teško točno utvrditi.

Međutim, prema procjenama, ukupan broj pasa i mačaka na svijetu se približava stotinama milijuna za svaku vrstu. Određene studije su pokazale da je broj pasa nešto manji od broja mačaka u nekim dijelovima svijeta, dok je u drugim regijama situacija obrnuta.

U svakom slučaju, psi i mačke su među najpopularnijim kućnim ljubimcima diljem svijeta.

Pročitajte više