Što roditelji mogu napraviti ako nisu zadovoljni djetetovom zaključnom ocjenom?

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Bliži se kraj nastavne godine, i ovih dana u školama diljem zemlje zaključuju se ocjene. Dok su neki mirno dočekali posljednje dane u školskim klupama, ima i onih koji su pod stresom i nezadovoljni predloženom zaključnom ocjenom. Što se može učiniti u takvoj situaciji?

Prema Pravilniku o vrednovanju, ocjena ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine ocjena upisanih u dnevnik. Dakle, moguće je imati prosjek ocjena 2.3 iz nekog predmeta, a da nastavnik svejedno zaključi dobar, ili 2.6, ali da zaključna ocjena bude dovoljan. To može ovisiti o tome kako je dijete ocijenjeno u kojem od elemenata vrednovanja ili je li pokazalo napredak u drugom polugodištu, piše Dnevnik.hr.

Učenik ili roditelj/skrbnik, koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta, ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom.

Polaganje ispita provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako povjerenstvo na ispitu utvrdi prolaznu ocjenu, ocjena povjerenstva je konačna. U slučaju da povjerenstvo učeniku utvrdi ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga se na dopunski rad.

Roditelj ima pravo žalbe na izrečenu pedagošku mjeru

Učenik ili roditelj/skrbnik, koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja, može u roku od dva dana podnijeti zahtjev učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka učiteljskog vijeća o ocjeni iz vladanja je konačna.

Roditelj ili skrbnik učenika ima pravo žalbe na izrečenu pedagošku mjeru, o kojoj će se odlučivati sukladno zakonskim odredbama. O žalbi na opomenu odlučuje razredno vijeće, o ukoru učiteljsko, a o strogom ukoru i preseljenju u drugu školu ravnatelj škole.

Ako dijete na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, škola mu je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanje znanja kroz dopunski rad, a vaše dijete ga je dužno pohađati. Trajanje dopunskog rada za svaki nastavni predmet utvrđuje učiteljsko vijeće i ne može biti kraće od 10, niti dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.

Ako dijete tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode, učitelj mu zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit, učitelj će upoznati vaše dijete na zadnjem satu dopunskog rada.

Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom

U slučaju da djetetu, koje je učenik od četvrtog do osmog razreda osnovne škole, nakon dopunskog rada nije zaključena prolazna ocjena, bit će upućeno na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, najkasnije do 25. kolovoza tekuće kalendarske godine.

Dijete iznimno može prijeći u viši razred ako je učenik od prvog do trećeg razreda osnovne škole te ako je nakon dopunskoga rada ocjenom nedovoljan (1) bilo ocijenjeno iz jednog nastavnog predmeta.

Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena povjerenstva je konačna. Način polaganja popravnih ispita uređuje se statutom škole. Termine održavanja popravnih ispita određuje učiteljsko vijeće, te ih objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Komentare možete pogledati na ovom linku.

Pročitajte više

 
Komentare možete pogledati na ovom linku.