U zagrebačkom vrtiću predškolci usvajaju vještine koje poboljšavaju koncentraciju

Foto: Martina Petrović

PRIJE sjedanja u školske klupe, djeca trebaju ovladati nizom vještina – od jezičnih preko matematičkih i digitalnih do kompetencija kako učiti. Posljednjih godina sve se veća pozornost u odgoju i obrazovanju vrtićanaca, a posebno predškolaca, pridaje razvoju njihovih osobnih i socijalnih kompetencija. Kako bi predškolci ovladali tim kompetencijama, u zagrebačkom Dječjem vrtiću Čigra uključeni su u program mindfulnessa.

Mindfulness tehnike za predškolce sastoje se od kratkih vježbi disanja, opuštanja i vizualizacije. Sve to provodi se kroz igru, kao djetetovu najvažniju aktivnost.

"Tehnike mindfulnessa uče predškolce da u svakom trenutku budu u potpunosti prisutni i svjesni svojih misli, osjećaja, tijela i okruženja. To utječe na poboljšanje njihove koncentracije, razvijanje empatije, bolje prepoznavanje emocija i upravljanje vlastitim reakcijama te jačanje vlastite samoregulacijske snage. Navedene dobrobiti utječu i na cjeloviti razvoj djeteta te očuvanje zdravlja, što stvara čvrst temelj za razvoj osobnih potencijala svakog pojedinca i dobar školski uspjeh," rekla je Ivona Ivić Lovrenović, pedagoginja Dječjeg vrtića Čigra.

"Prednosti koje nam donose tehnike mindfulnessa podupiru i jedan od glavnih ciljeva Nacionalnog kurikula za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, a to je osiguravanje osobnih, emocionalnih, tjelesnih, obrazovnih i socijalnih dobrobiti za dijete", dodala je.

Stručni djelatnici, odgojitelji i roditelji predškolaca u tom vrtiću slažu se da bi djeca trebala ovladati tehnikama mindfulnessa.

"Djeca se teže mogu sama umiriti, a mnogo djece intenzivnije proživljava i pokazuje svoje emocije od ostalih. Tu su važne pomoć i potpora nas odraslih. Mi djeci trebamo pružiti utjehu, razumijevanje i savjete koji će im pomoći da ovladaju onime što ih muči. Mindfulness im dugoročno može pomoći u lakšem suočavanju s različitim izazovnim situacijama s kojima će se susretati u budućnosti", savjetuje Anita Katalinić, odgojiteljica koja u Dječjem vrtiću Čigra vodi vježbe mindfulnessa za predškolce.

Mindfulness je dio kurikula vrtića i škola diljem Europe

Dr. sc. Branka Novosel, stručnjakinja za neuroedukaciju koja je razvila hrvatski program mindfulnessa za predškolce, ističe kako mindfulness pomaže djeci pri upravljanju mislima, osjećajima i ponašanjem. Ta sposobnost samoregulacije ključna je vještina za uspjeh u 21. stoljeću.

"Niz je dodatnih dobrobiti koje mindfulness donosi djeci. Poticanjem stanja smirenosti i koncentracije, mindfulness poboljšava kritičko razmišljanje i sposobnost rješavanja problema. Poboljšanjem vještine slušanja, unaprjeđuje komunikaciju, a jačanjem empatije doprinosi učinkovitoj suradnji i timskom radu. Kod djece također razvija fleksibilnost, prilagodljivost, kreativnost i maštovitost. Izuzetno je važan i utjecaj mindfulnessa na očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja djece," objasnila je dr. sc. Branka Novosel.

Ove se vještine smatraju ključnima za uspjeh u današnjem svijetu izloženom brzim promjenama.

"One se nazivaju i '4K vještinama 21. stoljeća'. Obuhvaćaju kritičko razmišljanje, komunikaciju, kooperativnost i kreativnost", napomenula je Novosel.

Radi razvoja socijalnih i emocionalnih kompetencija djece, mindfulness i socijalno-emocionalno učenje (SEL) uvode se u službene kurikule vrtića i škola diljem Europe. Europska komisija socijalne i građanske kompetencije svrstava među osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Odgojitelji i stručni djelatnici u vrtićima nadaju se da će te kompetencije važno mjesto dobiti i u novom hrvatskom kurikulu za predškolu.

Pročitajte više