Agencija za energiju: Emisije CO2 iz proizvodnje energije porasle na rekordnu razinu

Ilustracija: Shutterstock

Globalne emisije CO2 iz proizvodnje energije porasle su na rekordnu razinu prošle godine, dijelom zbog iznimno sušnog ljeta, prema Međunarodnoj agenciji za energiju (IEA).

U Sjedinjenim Državama, Kini i drugim zemljama hidroelektrane su mogle isporučivati ​​manje električne energije zbog ekstremne suše, zbog čega je bilo potrebno koristiti fosilna goriva, objavila je IEA u Parizu.

Povećanje emisije CO2 u 2023. bilo manje nego prijašnju godinu

Čak 40 posto od 1.1 posto rasta emisije CO2 na 37.4 milijarde tona u 2023. uzrokovano je ograničenim hidroenergetskim kapacitetom. Emisije iz ugljena uglavnom su odgovorne za preostali porast.

Ipak, zahvaljujući širenju obnovljivih izvora energije, povećanje emisije CO2 u 2023. bilo je manje nego prijašnje godine, premda je potražnja za energijom rasla.

Unatoč rastu svojih gospodarstava, industrijalizirane zemlje zabilježile su rekordan pad svojih emisija CO2 u 2023. Tome je pridonijela povećana upotreba obnovljive energije, prelazak s ugljena na plin, veća energetska učinkovitost i manja industrijska proizvodnja.

"Uporaba čiste energije i dalje je koncentrirana u industrijaliziranim zemljama i Kini"

Prema IEA-i, 2023. je bila prva godina u kojoj je najmanje polovica proizvodnje električne energije u industrijaliziranim zemljama dolazila iz izvora s niskim emisijama kao što su obnovljivi izvori energije i nuklearna energija.

"Što je najvažnije, potrebni su nam mnogo veći napori kako bismo omogućili gospodarstvima u nastajanju i razvoju da povećaju ulaganja u čistu energiju", rekao je direktor IEA-e Fatih Birol.

Prema analizi IEA-e, uporaba čiste energije i dalje je koncentrirana u industrijaliziranim zemljama i Kini. Prošle godine te su zemlje predstavljale 90 posto novih fotonaponskih pogona i vjetroelektrana u svijetu i 95 posto prodaje električnih vozila.

"Stoga su potrebni veći međunarodni napori za poticanje ulaganja u čistu energiju u zemljama u razvoju", rekla je agencija.

Pročitajte više