Povlači se mljeveni cimet iz Spara

Ilustracija: Pixabay

Zbog utvrđene povišene količine policikličkih aromatskih ugljikovodika, Državni inspektorat opozvao je danas s tržišta SPAR-ov mljeveni cimet u pakiranjima od 40 grama, s rokom upotrebe do ožujka 2025.

Proizvođač je TSI Consumer Goods GmbH iz Njemačke, a na tržište ga stavlja SPAR Hrvatska d.o.o.

Proizvod nije u skladu s europskom uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Pročitajte više

 

Pročitajte više