Kažnjeni Nova TV i RTL. Moraju platiti po 100.000 eura

Screenshot: Nova TV

Vijeće za elektroničke medije (VEM) izreklo je prekršajne naloge od 100.000 eura Novoj TV i RTL-u Hrvatska zbog kršenja zakonske odredbe prema kojoj su nakladnici lani morali najmanje 2.5 posto ukupnog godišnjeg bruto prihoda osigurati za djela hrvatskih neovisnih proizvođača.

Osim toga, hrvatski medijski regulator izdao je i prekršajni nalog od 6630 eura i odgovornim osobama (čelnicima uprava) Nove TV i RTL-a zbog kršenja navedene zakonske odredbe te je naložio tim televizijama da u 2024. nadoknade iznos koji su lani propustili uložiti u djela hrvatskih neovisnih proizvođača. 

Što kaže Zakon o elektroničkim medijima

Prema prijelaznoj odredbi Zakona o elektroničkim medijima (članak 101.), nakladnik televizije morao je osigurati u 2023. najmanje 2.5 posto godišnjeg bruto prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti pružanja medijskih usluga za djela hrvatskih neovisnih proizvođača, a od ove godine primjenjuje se zakonska odredba prema kojoj to iznosi najmanje pet posto.

Naime, prema Zakonu o elektroničkim medijima (ZEM), nakladnici koji ne postignu opseg udjela audiovizualnih djela hrvatskih neovisnih proizvođača moraju svake godine povećavati udio tih djela sukladno kriterijima i načinu utvrđenom pravilnikom, prema kojem VEM propisuje kriterije i način povećanja opsega udjela neovisnih proizvođača.

Predviđena kazna - od 100.000 do milijun eura

Pritom VEM uzima u obzir nakladničke obveze informativnog, obrazovnog, kulturnog i zabavnog značaja prema gledateljima.

Ove zakonske odredbe ne odnose se na nakladnika televizije koji ima koncesiju lokalne razine i nije povezan u nacionalnu mrežu, na nakladnike specijaliziranih programa te na nakladnike s niskim prometom ili malom publikom sukladno smjernicama koje izdaje Europska komisija. Predviđena kazna za premalo izdvojenog novca za djela hrvatskih neovisnih proizvođača je od 100.000 do milijun eura.

Komentare možete pogledati na ovom linku.

Pročitajte više

 
Komentare možete pogledati na ovom linku.