Objavljen poziv za izbor ustavnih sudaca, sabor ima 30 dana

Foto: Damjan Tadic/CROPIX

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav pozvao je danas nadležna tijela da mu u idućih 30 dana predlože kandidate za izbor deset novih sudaca Ustavnog suda RH.

Prošlog tjedna, 7. lipnja, istekao je, naime, mandat desetero od ukupno 13 ustavnih sudaca, a čiji se mandat, sukladno Ustavu, automatski produljuje na maksimalno šest dodatnih mjeseci, dakle do 7. prosinca ove godine.

Mandati su istekli sucima Andreju Abramoviću, Ingrid Antičević Marinović, Snježani Bagić, Branku Brkiću, Mariju Jelušiću, Lovorki Kušan, Josipu Leki, Davorinu Mlakaru, Rajku Mlinariću i Miroslavu Šumanoviću. Uz Miroslava Šeparovića, predsjednika Suda, do listopada 2025. redovni mandat traje Mati Arloviću i Goranu Selancu.

Bira ih se dvotrećinskom većinom na mandat od osam godina

Suce Ustavnog suda Hrvatski sabor bira dvotrećinskom većinom, dakle s najmanje 101 zastupničkim glasom, na mandat od osam godina.

Odbor je danas na saborskim mrežnim stranicama objavio Poziv pravosudnim institucijama, pravnim fakultetima, odvjetničkoj komori, pravničkim udrugama, političkim strankama, drugim pravnim osobama i pojedincima da predlože kandidate za izbor deset novih ustavnih sudaca.

Za ustavnog suca može biti izabran hrvatski državljanin - diplomirani pravnik s najmanje 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci koji se u toj struci istakao znanstvenim ili stručnim radom ili svojim javnim djelovanjem, doktor pravnih znanosti koji uz ostale ispunjene uvjete ima najmanje 12 godina radnog iskustva u pravnoj struci.

Kandidati uz životopis trebaju priložiti dokumentaciju o ispunjenju Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu propisanih uvjeta, a posebice:  dokaz o hrvatskom državljanstvu, o završenom stupnju obrazovanja, o radnom iskustvu u pravnoj struci, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci te potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave da je podmirio sve dospjele obveze.

Rok od 30 dana

Prijedlozi kandidata upućuju se Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav na adresu: Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb.

Rok za prijedloge je 30 dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama. Po isteku toga roka, Odbor za Ustav će provjeriti valjanost pristiglih kandidatura te obaviti javni razgovor sa svim kandidatima koji ispunjavaju propisane uvjete te na temelju prikupljenih podataka i rezultata razgovora sastaviti popis kandidata koji ulaze u uži izbor za suce Ustavnog suda.

Na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora, zastupnici glasuju pojedinačno o svakom predloženom kandidatu. Predsjednik Odbora Ivan Malenica ranije je izjavio kako je realno očekivati da novi suci budu izabrani početkom listopada. Svi životopisi predloženih kandidata bit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatskog sabora.

Komentare možete pogledati na ovom linku.

Pročitajte više

 
Komentare možete pogledati na ovom linku.