I idućih 10 godina moći ćete koristiti roaming bez naknade u EU

Foto: EPA

PREGOVARAČI država članica i Europskog parlamenta postigli su u četvrtak dogovor o novoj uredbi o roamingu, kojom se do 2032. produljuje sadašnji sustav korištenja mobilnih telefona u europskom inozemstvu bez dodatnih naknada.

Sadašnja uredba vrijedi do 30. lipnja 2022., a novom uredbom produljuje se sustav bez naplate roaminga za sljedećih deset godina.

Dogovor još formalno trebaju potvrditi Vijeće i Parlament.

"Roaming kao kod kuće"

Uredba o tzv. "roamingu kao kod kuće" primjenjuje se od 15. lipnja 2017., a njome se cijene u roamingu određuju na osnovu nacionalnih cijena. To znači da svaki korisnik koji se nalazi u roamingu, u nekoj od zemalja EU i u zemljama Europskog gospodarskog prostora Islandu, Norveškoj i Lihtenštajnu, plaća usluge sukladno tarifi koju je ugovorio sa svojim operatorom za domaći promet.

Što će donijeti nova uredba?

Nova uredba trebala bi osigurati korisnicima istu kvalitetu usluga koju imaju u matičnoj mreži i kada su na putu. Oni koji koriste usluge 5G mreže u svojoj zemlji, trebali bi imati pristup toj mreži gdjegod je dostupna.

Prema novoj uredbi, mobilni operatori trebat će obavijestiti korisnike o kvaliteti usluga koju mogu očekivati u roamingu. U proteklih 4.5 godina, od kada je na snazi sadašnja uredba, mnogi su se korisnici žalili da nemaju istu kvalitetu usluge kada su u inozemstvu.

Obveza operatorima

Korisnici će po novoj uredbi dobivati SMS poruke o dodatnim troškovima kada se spajaju na tzv. "nezemaljske mreže", koje su dostupne u zrakoplovima i na brodovima, a koje nisu pokrivene uredbom o roamingu. Kada se korisnici nađu u zrakoplovu ili na brodu, njihovi mobiteli mogu se automatski spojiti na "nezemaljsku mrežu" i izazvati dodatne troškove. Sada će operatori morati osigurati opciju kojom se izbjegava automatsko spajanje na takve mreže.

Pročitajte više

 

Pročitajte više